emailadres wachtwoord

Ziekmelding en bereikbaarheid

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet op school kan komen, worden we hier graag schriftelijk of telefonisch van op de hoogte gesteld, het liefst ’s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur, voor aanvang van de lessen.

Locatie Boomgaard:
Tel: 050 - 309 4324

Mail: veenvlinder@stichtingbaasis.nl
 
Wij gaan er vanuit dat ieder kind bij aanvang van de lessen aanwezig is. Als een leerling na ruim een half uur zonder afzegging nog niet aanwezig is, wordt er contact met thuis opgenomen. Medische en andere belangrijke afspraken worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland.

In geval van nood is het zeer belangrijk dat wij u kunnen bereiken!

Aan het begin van het schooljaar vragen we u een digitaal bereikbaarheidsformulier in te vullen. Hierop kunt aangeven hoe wij u en andere belangrijke verzorgers van uw kind(-eren) kunnen bereiken.