We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Waar streven we naar?

Leren in een veilige omgeving waarin je kunt zijn wie je bent en waarin  je je blijft ontwikkelen.
De eerste zorg blijft om samen met alle betrokkenen in en om school een zodanig klimaat te scheppen dat een ieder zich daarin prettig voelt. Er moet een sfeer van vertrouwen en veiligheid zijn. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. De wijze waarop kinderen en volwassenen met elkaar omgaan, vormt de grondslag voor het pedagogisch klimaat. Heb vertrouwen in jezelf  en heel belangrijk:  Je mag zijn wie je bent!   
  • Door vertrouwen in jezelf blijf je bij je eigen kracht
  • Je ontdekt wie je bent, wat je voelt, kan, denkt, vindt en wilt
  • Je durft jezelf te zijn zodat je talenten en mogelijkheden tot bloei komen
  • Doorzetten en bijstellen ook als het even tegen zit!

Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces
Leerlingen presteren beter als zij intrinsiek gemotiveerd zijn dan wanneer ze cijfers en beloningen krijgen. Het leerproces van kinderen wordt gestimuleerd als zij de leersituatie functioneel en betekenisvol vinden en zich eigenaar voelen van hun leerproces. Daar zetten wij op in!
Vanuit een open en positieve houding van leerkrachten wordt de ontwikkeling van leerlingen centraal gesteld met daarbij de volgende 4 pijlers:
-     doelgericht werken
-     samenwerken
-     denken in onderwijsbehoeften
-     de leerkracht die ertoe doet!
  
Talentonderwijs
Op obs De Veenvlinder willen  we dat leerlingen  kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze zelf verder in willen groeien. Naast het aanbieden van de basiskennis op het gebied van taal, lezen en rekenen staat brede talentontwikkeling centraal.
 
Eén van de grootste veranderingen die op obs De Veenvlinder doorgevoerd zal worden is dat vakken meer geïntegreerd aangeboden zullen worden.  Er wordt steeds meer gepleit om samenhang in het leerstofaanbod voor wereldoriëntatie te krijgen. Hierbij wordt gestimuleerd om relaties te leggen met andere vakgebieden als bijvoorbeeld taal en de creatieve vakken.
We kiezen voor de methode Alles-in-1:  Samenhangend onderwijs! Hierdoor ontstaan positieve effecten als:                    
-              nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen neemt toe
-              leerkrachten vinden hun onderwijs betekenisvoller
-              ouders raken meer betrokken
 
Groen, duurzaam & gezond
Op obs De Veenvlinder vinden we het belangrijk dat er ruime aandacht is voor een frisse, duurzame en groene leeromgeving. Dit zal bijdragen aan betere  leerprestaties en een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen. 
Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ zijn we er van overtuigd dat we tijdens de basisschoolperiode een belangrijke basis kunnen leggen voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen door gezond gedrag te stimuleren.
Daarnaast willen we kinderen aandacht voor het milieu en duurzaamheid  bijbrengen door hen hierop jonge leeftijd al mee in aanraking te brengen.