We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Verlof

Wanneer u verlof voor uw kind(eren) wilt aanvragen, vult u hiervoor een formulier in.
Klik hier voor een verlofformulier.
Daarna geeft u het aan de directeur, die het aangevraagde verlof wel of niet zal honoreren. Zij zal dat op het formulier aangeven en het ondertekenen. Daarna ontvangt u het formulier weer terug. De directeur bewaart een kopie.

Verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal opmaakt.
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens een reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan, kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven voor een extra vakantie van ten hoogste tien dagen. U dient wel een geldige werkgeversverklaring te overleggen en het verzoek minimaal acht weken van te voren in te dienen.