emailadres wachtwoord

Taalklas

Dit is de eigen pagina van de taalklas. In de taalklas leren de anderstalige leerlingen Nederlands. Hieronder kunt u lezen wat wij zoal doen.

Ontdekkingstocht in…..de bieb! Leesplezier in de Taalklas.

27-03-2019
In de reguliere klassen maken kinderen door allerlei activiteiten kennis met leuke boeken en worden gestimuleerd om te lezen, het Leesvirus is daar een voorbeeld van.

Voor de anderstaligen is dat wat ingewikkelder. Sommige oudere kinderen leren net lezen in de boekjes van groep 3 en dat is niet altijd hun leesbeleving. Toch is het van groot belang de kinderen in aanraking te laten komen met boeken, door lezen vergroot je je woordenschat. Maar ook prikkelt het de fantasie, stimuleert het inlevingsvermogen en geeft het ontspanning.

We zijn daarom met de kinderen naar de bibliotheek gegaan. Wat is dat eigenlijk, waar moet je zoeken, welke verschillende boeken kun je daar vinden, hoe krijg je een abonnement, mag je het boek houden?

Voor ons zo vanzelfsprekend maar voor de meeste Taalklaskinderen een nieuwe ervaring. Het leek erop dat we de kinderen loslieten in een snoepwinkel….en de ontdekkingstocht begon.  De prentenboeken die eerst wat minachtend bekeken werden “dat is voor baby’s” bleken toch wel heel mooi en leuk om in te kijken. De gele ballon was favoriet! Maar ook de hoeveelheid eerste leesboekjes werden enthousiast bekeken en gelezen. Natuurlijk hebben de kinderen nog hulp nodig om te lezen maar er is weer een stap gezet. Voor enthousiasme en leesplezier maar ook niet onbelangrijk: ons doel, een woordenschat van 4000 woorden aan het eind van de Taalklas.

Taalklas naar Wildlands

07-03-2019
In het kader van ons project dieren zijn we op excursie gegaan naar Wildlands. De afgelopen weken hebben de kinderen veel nieuwe woorden geleerd in de lessen Mondeling Nederlands.
Positieve ervaringen opdoen hoort ook bij het onderwijs aan vluchtelingen/anderstaligen en dat is zeker gelukt. Heel veel blije koppies in de bus en in de dierentuin. Voor allen een super mooie dag waar ze even weer echt kind mochten zijn. 

"Wij zijn naar de dierentuin geweest. Wij hebben kijken leeuw giraf zeehond ijsbeer. En ook geweest in dierentuin film bekijk. Wij echt mooi vogel met alle kleuren gezien. Ook aap en zebra ook veel vlinder. En ook boot gevaren.
Wij komt met grote bus".
Ouderparticipatie en integratie.

27-02-2019
Op maandag 11 februari jl zijn we weer gestart met een koffie bijeenkomst voor de ouders en overige belangstellenden van de taalklas. Het eerdere initiatief van Aletta is hiermee weer nieuw leven ingeblazen. De opkomst heeft alle verwachtingen overtroffen. Wat een grote groep belangstellenden. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers hebben we kennis gemaakt met elkaar.
De kennismaking hebben we vorm gegeven, door tekeningen te maken van de gezinnen. Aantal gezinsleden, waar komen we vandaan, hoe lang zijn we al in Nederland, waar wonen we nu etc. Degenen die zich in het Nederlands nog niet zo goed verstaanbaar kon maken, werd geholpen door een andere ouder door onder andere te vertalen.
Erg bijzonder om te zien, dat er ouders waren van kinderen, die inmiddels zelf niet meer naar de taalklas gaan, maar regulier onderwijs genieten. Deze ouders, stonden de ouders die net een paar weken in Nederland zijn goed bij. Telefoonnummers en gegevens werden onderling uitgewisseld.
Inmiddels zijn we twee keer bij elkaar geweest en zijn het vrolijke gezellige momenten, waarbij iedereen bereid is elkaar te helpen met de meest uiteenlopende vraagstukken.
De bijeenkomsten worden in eerste instantie door Josefien Stenvers en Ria Oddens (onze vrijwilligers van de taalklas) georganiseerd op maandag ochtenden vanaf 8.30-9.30 uur, Veenvlinder locatie Esweg op de 1e verdieping.
Belangstelling gewekt? U bent harte welkom om een keertje aan te schuiven.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten Taalklas, Gonny en Rosan.
 

Een eigen huis

03-02-2019
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in onze Taalklas. Veel instroom van nieuwe kinderen vanuit de Tussenvoorziening (TUVO) die allemaal Nederlands moesten leren. In de veilige omgeving van de Taalklas hebben de kinderen enorm hard gewerkt, samen met de juffen en de vrijwilligers. Ze begrijpen en spreken inmiddels al wat Nederlands, kunnen lezen in onze taal en rekenen op hun eigen niveau. Maar ze hebben zich vooral veilig kunnen voelen en daarbij ook kunnen spelen met de anderen. Met Team Up hebben we gewerkt aan sociale vaardigheden, het vergroten van de veerkracht, wat nodig is om na alle traumatische ervaringen het gewone leven weer op te gaan pakken. 
Een aantal gezinnen heeft inmiddels een plek in Nederland gekregen, een eigen huis. Eindelijk rust na zo'n lange tijd spanning. We hopen de kinderen een positieve ervaring mee te geven in onze klas, een goede start waarna ze met zelfvertrouwen hun toekomst in Nederland tegemoet gaan!

Meer informatie over de taalklas kunt u lezen in de folder.

Mondeling Nederlands

03-02-2019
In de Taalklas is bij de kinderen die er al wat langer zijn Mondeling Nederlands het favoriete vak!
Wat is er nou zo leuk?! Elke dag worden er minimaal 20 woorden aangeleerd op een interactieve manier. Door toneel, uitspelen van situaties, filmpjes, of iets zelf maken zoals afgelopen week. Het thema was "de winkel", de kinderen mochten inkopen doen in onze eigen Taalklaswinkel en er daarna mee aan het werk.
Prachtige salades zijn er gemaakt, daarna zijn de recepten geschreven. En het allerleukste natuurlijk: samen eten!