emailadres wachtwoord

Samenvatting oudertevredenheid

In het schooljaar 2017-2018 is er een ouderenquête afgenomen onder de ouders van obs De Veenvlinder. Hier kunt u de samenvatting lezen van het resultaat van deze enquête. 

Samenvatting ouderenquête febr. 2018