We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Onze waarden

Onze kernwaarden nader uitgewerkt:
 • Vertrouw op jezelf – Je mag zijn wie je bent
  Door vertrouwen in jezelf blijf je bij je eigen kracht.
  Je ontdekt wie je bent, wat je voelt, kan, denkt, vindt en wilt.
  Je durft jezelf te zijn zodat je talenten en mogelijkheden tot bloei komen. 
  Doorzetten en bijstellen ook als het even tegen zit!

 • Samenwerken geeft groei – Je ontwikkelt je in relatie tot een ander
  Wij hebben oog voor elkaar en ieders eigenheid.
  Sociale vaardigheden liggen aan de basis van functioneren in onze samenleving.
  Je inzetten met hoofd, hart en handen.
  Wij zorgen samen voor een veilige en plezierige omgeving waar plek is voor iedereen.

 • Eigen keuzes maken – Je bent mede eigenaar van je eigen leerweg!
  Het leven is blijven leren met al je talenten en keuzes die je maakt.
  Initiatief nemen, proberen en leren en eigen inzicht laten groeien.
  Je vormt je mening en weet wie of wat je daarbij kan helpen.
  Jij bent mede eigenaar van je leerproces, wij begeleiden je en zijn er voor jou.

 • Talenten ontwikkelen – Je bent een natuurtalent!
  Je durft te ontdekken welke talenten je hebt.
  Vanuit je talenten groeien in de breedte en de hoogte.
  Je bouwt voort op wat je al weet, kunt en doet.
  Zelfontplooiing is de natuurlijke kracht achter al jouw talenten.

 • Op weg naar de wereld van morgen – Jij bent er klaar voor.
  Leren vanuit je talenten brengt je plezier, welbevinden en geeft je vertrouwen.
  Creativiteit en problemen oplossen, helpen je om met veranderingen om te gaan.
  Je draagt passende verantwoordelijkheid en hebt een kritische houding voor de wereld om  je heen.
  Je kunt actief deelnemen aan de maatschappij en je eigen plek vinden.

 • Folder obs De Veenvlinder