emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De MR op obs De Veenvlinder bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. De MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken. De MR heeft soms instemmings- dan wel adviesrecht.
De MR bestaat uit:

Naam
Functie
Relatie
Mariëlle Koop 
Voorzitter
Moeder van Charlotte 
(gr. 2A) en Rosalie Mol (gr. 5)
Kasper Heesterman
Lid
Vader van Stijn (gr. 2C)
en Luuk (gr. 3B) 
Han Settels
Lid
Vader van Zsófi (gr. 2C)
en Boaz (gr. 4) 
Robert Emmelkamp 
Lid
Leerkracht groep 5
Golan Apcar
Lid
Leerkracht groep 7, tevens GMR lid
Tsjitske Stoel
Secretaris
Leerkracht groep 4
Marjan Jansen
Overlegpartner
Unit-directeur