We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De MR op obs De Veenvlinder bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. De MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken. De MR heeft soms instemmings- dan wel adviesrecht. De medezeggenschapsraad van obs De Veenvlinder is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle scholen van Stichting Baasis vertegenwoordigd.
Hieronder vindt u belangrijke documenten voor de MR en GMR en staat wie er in de medezeggenschapsraad van obs De Veenvlinder zitting hebben.

Documenten MR en GMR:
Notulen:
Notulen MR 6 september 2021
Notulen medezeggenschapsraad van 24 juni 2021
Notulen MR vergadering 27 januari 2022
Notulen MR van 14 maart 2022
Notulen MR 10 mei 2022

Jaarverslag en activiteitenplan
Jaarverslag MR 2020 - 2021
Activiteitenplan MR De Veenvlinder 21 - 22

Algemene stukken van (G)MR
Huishoudelijk regelement (G)MR Stichting Baasis
Statuten (G)MR Stichting Baasis
Regelement (G)MR Stichting Baasis

De MR bestaat uit:

Naam
Functie
Relatie
Mariëlle Koop (termijn loopt af)   


Kasper Heesterman
Lid
Vader Stijn gr. 7A en Luuk gr. 7/8 B   
Simone Kops Hagedoorn             LidMoeder Aimée gr. 5 B en Amarins gr. 1-2 D
Els Bousema   Lid Leerkracht gr. 6
Ewoud v.d. Raad   Secretaris Leerkracht gr. 6
Marloes Zwakenberg    Lid Leerkracht gr. 4A  
Saskia van Bruinessen Lid Leerkracht gr. 3-4 Taalschool De Atalanta

Leonie Magnin (directeur) is als overlegpartner bij de MR vergaderingen aanwezig.

De MR is te bereiken op het mailadres: mr.veenvlinder@stichtingbaasis.nl

GMR lid

Kasper Heesterman       GMR lid           Ouder