emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De MR op obs De Veenvlinder bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten. De MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken. De MR heeft soms instemmings- dan wel adviesrecht. De medezeggenschapsraad van obs De Veenvlinder is vertegenwoordigt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle scholen van Stichting Baasis vertegenwoordigd.
Hieronder vindt u belangrijke documenten voor de MR en GMR en staat wie er in de medezeggenschapsraad van obs De Veenvlinder zitting hebben.

Documenten MR en GMR:
Activiteitenplan MR
Huishoudelijk regelement (G)MR Stichting Baasis
Statuten (G)MR Stichting Baasis
Regelement (G)MR Stichting Baasis

De MR bestaat uit:

Naam
Functie
Relatie
Mariëlle Koop 
Voorzitter
Moeder van Charlotte 
(gr. 2A) en Rosalie Mol (gr. 5)
Kasper Heesterman
Lid
Vader van Stijn (gr. 2C)
en Luuk (gr. 3B) 
Han Settels
Lid
Vader van Zsófi (gr. 2C)
en Boaz (gr. 4) 
Robert Emmelkamp 
Lid
Leerkracht groep 5
Golan Apcar
Lid
Leerkracht groep 7, tevens GMR lid
Tsjitske Stoel
Secretaris
Leerkracht groep 4
Marjan Jansen
Overlegpartner
Unit-directeur