We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?De leerlingenraad heeft als doel om
 • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • De leerlingen een eigen stem te geven
 • De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • Actief burgerschap te bevorderen
Organisatie
 • Uit de groepen 6 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers per klas gekozen; ieder jaar worden er op Prinsjesdag verkiezingen gehouden
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant
 • De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar onder schooltijd (eenmaal per zes weken)
 • Bij elke vergadering is de directeur of coördinator als adviseur en begeleider aanwezig
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken door andere leerlingen, of brengen zelf ideeën in. Ook kan het team bespreekpunten inbrengen.
 • Voorbeelden:
  Het gebruik en de inrichting van het schoolplein
  Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
  Adviseren bij allerhande festiviteiten  
 • De vertegenwoordigers in het schooljaar 2019 - 2020 zijn: groep 6: Elise Mud, Owen van Steinvoorn, groep 7: Teuntje Streuper, Isa Santing, groep 7/8: Rikke Verhagen, Bjarn Boersma, Groep 8: Germa Groenwold, Mathijs Kamps.