emailadres wachtwoord

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen en kennismaken met onze school

Ouder(s)/verzorger(s) die op zoek zijn naar een school voor hun kind zijn van harte welkom om een afspraak te maken met de directie voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school (locatie Schoolllaan).
Doel van dit gesprek is oriëntatie op de school, wijze van werken, sfeer proeven en uitleg over de aanmeldprocedure.

U kunt uw kind aanmelden door ons aanmeldformulier in te vullen en deze op school aan te leveren. Dit kan via ons mailadres ( veenvlinder@stichtingbaasis.nl) of via de post.

4 tot 6 weken voordat de leerling 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van de groep, waarin de leerling geplaatst wordt, contact op met de ouder/verzorger om afspraken te maken voor de wenmomenten (max. 4 dagdelen).
Bij het wenmoment wordt ook het definitieve inschrijfformulier overhandigd, met daarbij het verzoek dit op de eerste 'officiële' schooldag bij de groepsleerkracht weer in te leveren.

Door verhuizing en/of verandering van school komen er ook tussentijds kinderen op school. Hiervoor geldt dezelfde procedure zoals hierboven  beschreven. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met die gegevens kunnen we er voor zorgen dat een mogelijke overgang zo soepel mogelijk verloopt.