emailadres wachtwoord

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen en kennismaken met onze school

Ouder(s)/verzorger(s) die op zoek zijn naar een school voor hun kind zijn van harte welkom om een afspraak te maken met de directie voor een oriƫnterend gesprek en een rondleiding door de school.
Doel van dit gesprek is oriƫntatie op de school, wijze van werken, sfeer proeven en uitleg over de aanmeldprocedure.

Hier treft u het aanmeldformulier aan van obs De Veenvlinder.
Deze kunt u on-line invullen en vervolgens klikken op verzenden (pag. 10)
U kunt desgewenst zelf een afdruk maken.

Instromen
Om de instroom meer te reguleren en de kinderen een rustige start te geven,  laten we leerlingen meer groepsgewijs starten in de kleutergroepen. Dit doen we op de volgende manier:
- kinderen die voor de herfstvakantie 4 jaar worden, mogen direct na de zomervakantie starten;
- Kinderen die geboren worden in de herfstvakantie of tussen de herfstvakantie en 31 december, mogen na de herfstvakantie beginnen;
- Ligt de geboortedatum tussen 1 januari en de voorjaarsvakantie is het instroommoment na de kerstvakantie;
- Wanneer de geboortedatum ligt tussen de voorjaars- en meivakantie, is de start bij voorkeur na de meivakantie.
In de laatste periode van het schooljaar gaan we altijd in overleg met ouders wat het beste startmoment is. Gezien de grootte van de groepen en de vele activiteiten aan het einde van het schooljaar is het soms fijn om in alle rust na de zomervakantie te mogen starten. U kunt hierover uiteraard contact met ons opnemen

Door verhuizing en/of verandering van school komen er ook tussentijds kinderen op school. Hiervoor geldt dezelfde procedure zoals hierboven  beschreven. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met die gegevens kunnen we er voor zorgen dat een mogelijke overgang zo soepel mogelijk verloopt.