emailadres wachtwoord

Het team

Groepen en leerkrachten

Obs De Veenvlinder heeft 12 reguliere groepen en een Taalklas in het schooljaar 2018-2019. Daarnaast is er in samenwerking met obs De Westerburcht uit Eelde, een Plusklas gestart.

Taalklas
In de Taalklas krijgen anderstalige leerlingen (vanaf groep 3) van maandag t/m donderdag les, speciaal gericht op de Nederlandse taalverwerving. Op de vrijdag integreren ze in hun reguliere groep.

Plusklas
In de Plusklas wordt geen reguliere lesstof verwerkt en zullen de leerlingen meer en anders uitgedaagd worden. Er wordt geen vaste lesmethode gehanteerd: thema’s dienen als uitgangspunt voor het vormgeven van het onderwijs, in samenwerking met de leerlingen. Deze thema’s worden vanuit gezamenlijkheid, maar ook vanuit een individuele gedifferentieerde wijze, uitgewerkt.  
Daarnaast behoren discussiëren, filosoferen en het verkrijgen van inzicht in jezelf, je omgeving en de manier waarop je leert, tot het curriculum van de Plusklas. Wekelijks krijgen de leerlingen een opdracht mee die, als huiswerk, uitgevoerd wordt in de reguliere groep of thuis. 
Er wordt gewerkt met een middenbouw- en bovenbouwgroep.


De groepen 1 t/m 5 zijn gehuisvest op de locatie Schoollaan 18.
Groep
Leerkracht
Dagen
Groep 1/2 A
Margien Uffen
Tessa Hanen
Ma. t/m do.
Vr.
Groep 1/2 B
Hester van Dijk
Marloes Zwakenberg
Ma. t/m wo. 
Do. & vr.
Groep 1/2 C
Ynske Pieters
Valérie Hartlief
Ma. & di.
Wo. t/m vr.
Groep 1/2 D
Marijn van Wijk
Tessa Hanen
Ma, di, do & vrij.
Woe.
Groep 3A
Magalien de Vries
Alida de Goede
Ma & di
Wo. t/m vr.

Groep 3B/ 4B
Suzanne Belga
Magalien de vries
Ma., di., wo.+ vr. 
Do & vr. (deels)
Groep 4A
Tsjitske Stoel
Yvonne Geerts
Ma.
Di. t/m vr.
Groep 5
Marloes Zwakenberg
Robert Emmelkamp
Ma. & di.
Wo. t/m vr.
 
De groepen 6 t/m 8 en de Taalklas zijn gevestigd op locatie Esweg 21.
Groep
Leerkracht
Dagen
Groep 6A
Els Bousema        
Tsjitske Stoel
Ma. & di.                  
Wo. t/m vr.
Groep 6B/7B
Golan Apcar
Ma. t/m vr.
Groep 7A/8AArnoud Berkepas
Gea Schuur
Ma. & di.
Wo. t/m vr.
Groep 8B
Eibert Tigchelaar
Els Bousema
Ma, di., wo. & vr.
Do.


Taalklas       
     
Rosan Zeilstra - lk.
Gonny Bijl - lk. 
Marloes Tromp  - lk.
Aletta Jongman- Coordinator
Ma. t/m do.     
Di. t/m vr
Vr.
        
PlusklasArnoud Berkepas
Vrijdag


 
Overige medewerkers

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
Ronald Haverkort
Suzan Menger
Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO)
Tineke Boerma
Marjo ter Hoeve
Onderwijsassistenten
(begeleiding Passend Onderwijs)
Melissa Tieben
Janneke Visser
AdministratieCarolina Rozema
ConciergeRoland van Dooren
SchoonmakerGeert Regien
Unit coordinatorTessa Hanen
Unit directeurMarjan Jansen