emailadres wachtwoord

Continurooster

Gewijzigde schooltijden voor schooljaar 2018 - 2019

Op obs De Veenvlinder werken we met een continurooster. De kinderen nemen zelf hun lunch mee en eten dit samen met de leerkracht en de andere kinderen uit de groep op in de klas.
Daarnaast is er rond de middag, 30 minuten pauze waarop de kinderen buiten kunnen spelen op het plein onder leiding van een pedagogisch medewerker van Stichting Skid met daarnaast één of twee overblijfouders. U kunt zich hiervoor opgeven bij de coördinator continurooster: wij hopen op vele aanmeldingen!

Het afgelopen schooljaar is er een evaluatie geweest m.b.t. het continurooster. Als gevolg hiervan zijn de schooltijden enigszins gewijzigd.
Hierbij de nieuwe schooltijden m.i.v. september 2018: 
- Op maandag, dinsdag en donderdag gaan alle kinderen van 8.30 tot 14.15      uur naar school. 
- Op woensdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.30 uur naar school.

Alleen op vrijdag zijn de tijden anders: 
- groepen 1 & 2: 8.30 - 12.30 u.
- groepen 3 t/m 8 van 8.30 tot 14.15 uur.

Op de pagina nieuws staat de brief (bijlagen bij de nieuwsbrief) met de uitleg hoe tot deze tijden is gekomen

Groep 1 & 2
ma
 8.30-14.15
5,25
di
 8.30-14.15
5,25
woe
 8.30-12.30
4
do
 8.30-14.15
5,25
vr
 8.30-12.30
4
Totaal: 23,75 uur

Groep 3 t/m 8
ma
 8.30-14.15
5,25
di
 8.30-14.15
5,5*
woe
 8.30-12.30
4
do
 8.30-14.15
5,5*
vr
 8.30-14.15
5,25
Totaal: 25,5 uur*

* De groepen 6 t/m 8 hebben op de dinsdag en donderdag 15 minuten pauze. Dit heeft te         maken met de minimale onderwijstijd die de kinderen in 8 jaar moeten maken.