emailadres wachtwoord

Continurooster

Op obs De Veenvlinder werken we met een continurooster. De leerkrachten eten 15 minuten met de kinderen in de klas. De kinderen nemen zelf hun lunch mee.
De andere 15 minuten spelen de kinderen op het plein onder leiding van een pedagogisch medewerker van Stichting Trias met daarnaast één of twee overblijfouders. U kunt zich hiervoor opgeven bij de coördinator continurooster: wij hopen op vele aanmeldingen!

Groep 1
ma
 8.30-12.00
3,5
di
 8.30-14.15
5,5
woe
 8.30-12.00
3,5
do
 8.30-14.15
5,5
vr
 8.30-12.00
3,5
Totaal: 21,5 uur

Groep 2 t/m 4
ma
 8.30-14.15
5,5
di
 8.30-14.15
5,5
woe
 8.30-12.00
3,5
do
 8.30-14.15
5,5
vr
 8.30-12.00
3,5
Totaal: 23,5 uur

Groep 5 t/m 8
ma
 8.30-14.15
5,5
di
 8.30-14.15
5,5
woe
 8.30-12.30
4
do
 8.30-14.15
5,5
vr
 8.30-14.15
5,5
Totaal: 26 uur