emailadres wachtwoord

Continurooster

Op obs De Veenvlinder werken we met een continurooster. De leerkrachten eten 15 minuten met de kinderen in de klas. De kinderen nemen zelf hun lunch mee.
De andere 15 minuten spelen de kinderen op het plein onder leiding van een pedagogisch medewerker van Stichting Skid met daarnaast één of twee overblijfouders. U kunt zich hiervoor opgeven bij de coördinator continurooster: wij hopen op vele aanmeldingen!

De schooltijden wijzigen per nieuwe schooljaar. De gewijzigde tijden staan onderaan deze pagina.

Groep 1
ma
 8.30-12.00
3,5
di
 8.30-14.15
5,5
woe
 8.30-12.00
3,5
do
 8.30-14.15
5,5
vr
 8.30-12.00
3,5
Totaal: 21,5 uur

Groep 2 t/m 4
ma
 8.30-14.15
5,5
di
 8.30-14.15
5,5
woe
 8.30-12.00
3,5
do
 8.30-14.15
5,5
vr
 8.30-12.00
3,5
Totaal: 23,5 uur

Groep 5 t/m 8
ma
 8.30-14.15
5,5
di
 8.30-14.15
5,5
woe
 8.30-12.30
4
do
 8.30-14.15
5,5
vr
 8.30-14.15
5,5
Totaal: 26 uur
 
Gewijzigde schooltijden voor schooljaar 2018 - 2019

Op maandag, dinsdag en donderdag gaan alle kinderen van 8.30 tot 14.15 uur naar school.
Op woensdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.30 uur naar school.
Alleen op vrijdag zijn de tijden anders per groep: Groep 1 / 2 gaat van 8.30 tot 12.30 uur naar school en groep 3 t/m 8 van 8.30 tot 14.15 uur.

Op de pagina nieuws staat de brief (bijlagen bij de nieuwsbrief) met de uitleg hoe tot deze tijden is gekomen