emailadres wachtwoord

BSO

Tot 1 januari 2018 werd de opvang voor- en na schooltijd verzorgd door stichting Trias.
Met ingang van 1 januari jl. is de kinderopvang van Trias echter gefuseerd met Skidkinderopvang en is vanaf dat moment door gegaan onder deze naam.  Alle medewerkers van Trias zijn meegegaan naar de nieuwe organisatie zodat de gezichten voor ouders en kinderen vertrouwd blijven.
Skidkinderopvang blijft voor- en naschoolse opvang bieden op dezelfde locaties als voor heen.

Op het moment dat we het nieuwe schoolgebouw gaan betrekken (december 2018), zal Skidkinderopvang mee verhuizen naar dit gebouw. Dat betekent vanaf dat moment: opvang & onderhuis onder 1 dak!

Meer informatie over de buitenschoolse opvang kunt u krijgen van Skidkinderopvang: 

Tel.: 0592 – 338 938 
E-mail: info@skidkinderopvang.nl
Website: www.skidkinderopvang.nl