emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Volgend schooljaar geen HVO en GVO lessen

vrijdag 27 april 2018
door Tessa Kampinga
Het volgend schooljaar willen we stoppen met de inzet van vakleerkrachten voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstonderwijs (GVO). Dit, na overleg van de Medezeggenschapsraad.
De afgelopen jaren kregen de leerlingen van groep 6, GVO van juf Tilly en de leerlingen uit groep 7, HVO van juf Ineke.

De leerinhoud van de HVO lessen ziet er in het kort als volgt uit:
De leerlingen
 • onderzoeken hun eigen ervaringen en idee├źn;
 • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
 • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
 • leren open te blijven staan voor de mening van anderen.
De leerinhoud van de GVO lessen bestaat uit:
 • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
 • vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, feestdagen en             rituelen;
 • uitdrukking geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;
 • als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

  Deze leerdoelen vinden wij erg belangrijk. Waarom dan toch stoppen met HVO en GVO lessen?                                                                                       
  • De leerinhouden komen ook aan bod in de lessen van Alles-in-1 en de Kanjerlessen. Kennis over wereldgodsdiensten, christelijke feestdagen komen aan bod bij de Alles-in-1 lessen en bij betreffende feestdagen (Kerst, Pasen, etc.). 
  • Lessen waarin o.a. waarden, normen en meningsvorming komen aan bod bij de Kanjerlessen. 

  • Voor de lessen Alles-in-1 en de Kanjerlessen  die door de eigen leerkracht gegeven worden, willen we meer tijd inruimen. De HVO/ GVO lessen duren elke week 45 minuten.

  • De lessen HVO en GVO konden om begrijpelijke organisatorische redenen niet altijd gegeven worden op tijdstippen die wij voor de schoolorganisatie goed vinden. De vakleerkrachten geven les op meerdere scholen en iedere school heeft zijn wensen waar niet altijd aan tegemoet gekomen kan worden.

  • In verband met de organisatie (splitsen van groepen en combinatiegroepen) is het niet altijd mogelijk dat de eigen leerkracht van de groep bij de HVO / GVO les aanwezig is. De overdracht van HVO / GVO leerkracht naar de reguliere leerkracht van de groepen is daardoor niet altijd ideaal. Hierdoor wist de leerkracht vaak niet voldoende wat er in de lessen aan de orde was geweest en kon hier niet op doorgaan of op terug komen in een andere situatie.
  De leerlingen van groep 6 en 7 volgen tot aan het einde van dit schooljaar de HVO- en GVO lessen en in de een na laatste week voor de zomervakantie nemen we afscheid van juf Tilly (GVO) en juf Ineke (HVO).