emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Vakleerkrachten gym

vrijdag 13 juli 2018
door Marjan Jansen
Zoals bekend heeft Stichting Baasis en dus ook De Veenvlinder, het bewegen van leerlingen hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle groepen 3 t/m 8 op alle Baasisscholen twee keer in de week gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De afgelopen jaren hebben de kinderen steeds gymles gehad van meester Matthijs. Het laatste jaar gaf juf Aukelien ook gymles op de vrijdag en meester Bastiaan gaf groep 4 op de donderdag les.
Helaas moeten we van deze drie sportieve collega's afscheid nemen. Door een herindeling zal er dus het e.e.a. veranderen. Gelukkig zullen we Aukelien en Bastiaan nog veelvuldig tegenkomen omdat zij ook buurtsportcoach zijn in de kern Eelde/ Paterswolde, maar Matthijs zal vertrekken richting Zuidlaren. Matthijs heeft echter aangegeven de 4-mijl na de zomervakantie nog een keer mee te willen maken op De Veenvlinder!
Wij danken Aukelien, Bastiaan en Matthijs voor hun sportieve inbreng en wensen ze veel succes en plezier in hun verdere loopbaan!

Hun opvolgers zijn Ronald Haverkort en Suzan Menger. Na de vakantie zullen beide vakleerkrachten zich voorstellen.