emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Plusklas Eelde

vrijdag 15 juni 2018
door Marjan Jansen
Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt om een Plusklas te realiseren in de kern Eelde. Deze Plusklas zal door samenwerking tussen obs De Westerburcht en obs De Veenvlinder gerealiseerd worden in het schooljaar 2018 - 2019. De Plusklas wordt opgedeeld in twee groepen: een middenbouw- en een bovenbouwgroep. Tot en met februari zal de middenbouwgroep bestaan uit leerlingen uit de groepen 5 en 6 en de bovenbouwgroep uit de groepen 7 en 8. Na februari stroomt groep 8 uit om zich, met de reguliere groep, te richten op de eindtoets en het afscheid van de basisschool. Op dat moment zal groep 4 aansluiten bij de middenbouwgroep en schuift groep 6 door naar de bovenbouwgroep. Binnen een paar weken zal duidelijkheid zijn aangaande:
  • Criteria die gehanteerd worden voor het plaatsen van een leerling;
  • De plaatsingsprocedure;
  • Waar, wanneer en hoelang de Plusklas sessies plaatsvinden.