emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Pauze

vrijdag 18 januari 2019
door Tessa Kampinga
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het verbeteren van het klimaat tijdens de pauzes bij zowel de midden-als bovenbouw. Leerlingen verveelden zich, wat de sfeer niet ten goede kwam. Oorzaken waren o.a. weinig tot geen spelmateriaal om mee te spelen en daarnaast gebrek aan structuur. 

Ondertussen hebben wij een aantal zaken opgepakt om dit klimaat te verbeteren. Allereerst hebben we hier in de groepen met de leerlingen over gepraat. Voor beide locaties zijn daarnaast nieuwe materialen aangeschaft. Bij de bovenbouw heeft iedere groep een kist met materialen gekregen waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Bij de middenbouw is een verdeling en een rooster gemaakt om de verschillende spelen en materialen meer te verspreiden over het plein. Daarnaast zijn onze buurtsportcoaches Bastiaan en Aukelien ook tweemaal per week aanwezig om de kinderen extra spelletjes aan te bieden.

Als team merken wij dat deze acties direct hebben geresulteerd in een beter en veiliger klimaat. Ondertussen zijn we ook gestart met een oplossing voor de langere termijn, namelijk het zelf opleiden van Sportcoaches uit de groepen 7 en 8. Over hoe dit er precies uit gaat zien zullen we u in een later stadium informeren.