We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

Regels en afspraken rondom corona

donderdag 22 april 2021
We hebben inmiddels al langer dan een jaar te maken met corona, samen met alle regels en afspraken die horen bij deze pandemie.
 
Voor zowel ouders als voor school is het soms een heel gepuzzel. Wanneer mag een kind wel naar school en wanneer niet? Rekening houdend met alle maatregelen en richtlijnen op school, wat kunnen we wel doen en wat stellen we uit naar volgend schooljaar?

Voor alle duidelijkheid zetten we de belangrijkste afspraken nog even voor u onder elkaar:

 • We houden ons op school aan alle afspraken rondom hygiëne.

 • Ouders/verzorgers komen niet in de school.

 • Leerkrachten en leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen een mondkapje wanneer zij door de school lopen. 

 • We werken op school zoveel mogelijk in bubbels. Er wordt voorlopig niet groepsdoorbrekend gewerkt. Wel spelen tijdens de pauzes een aantal groepen tegelijkertijd buiten.

 • We vragen ouders/verzorgers nadrukkelijk om alleen (niet samen) hun kind(eren) weg te brengen en op te halen, het afscheid kort te houden en op het plein de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

 • De beslisboom geeft in de meeste gevallen antwoord op de vraag of uw kind wel of niet naar school mag. Neem bij twijfel contact op met de school, dan overleggen we samen. Wanneer onvoldoende duidelijk is of uw kind wel of niet naar school mag, dan kiezen wij voor de veilige optie en vragen wij uw kind thuis te houden.

 • In het geval de school geïnformeerd wordt over een positieve testuitslag van een leerling, communiceert de school dit direct met de ouders van de groep. Deze ouders ontvangen een brief met informatie over quarantaine en testen. In overleg met de ouders van de betreffende leerling, vermelden wij in de brief de naam van de leerling die positief is getest.
  Ouders van andere groepen van de school ontvangen een algemene mail met vermelding van de groep met de positief geteste leerling.

 • Wanneer een leerling uit de groep positief is getest gaan leerlingen en leerkrachten van de groep 10 dagen in thuisquarantaine, ingaand op de dag van het laatste risicomoment (de laatste dag dat de betreffende leerling op school aanwezig was).

 • Vanaf dag 5 kunnen leerlingen en leerkrachten getest worden; bij een negatieve test mogen de leerlingen en leerkrachten (wanneer zij klachtenvrij zijn) weer naar school. Gedurende de eerste 5 quarantainedagen krijgen de kinderen thuiswerk en geeft de leerkracht indien dit mogelijk is online les

 • Wanneer een leerling niet getest wordt geldt een quarantaineperiode van 10 dagen. Ook in deze periode krijgen zij thuiswerk van de leerkracht. Er wordt geen online les gegeven. Testen is niet verplicht.

 • De school communiceert niet met ouders van een groep wanneer een leerling uit de groep getest wordt.  Uitzondering is wanneer de leerling getest wordt omdat er sprake is van een positief getest gezinslid. In dat geval communiceren wij dit aan de ouders van de groep, zonder vermelding van de naam van de leerling.
   
 • Kinderen die thuis zijn omdat zij klachten hebben,  getest zijn en de uitslag afwachten of in thuisquarantaine zijn, ontvangen via de leerkracht thuiswerk vanaf de 2e dag van hun afwezigheid. De leerkracht geeft geen online les.

 • Algemeen geldt dat kinderen met een negatieve testuitslag in principe weer naar school mogen komen. Wanneer echter sprake is van ernstige verkoudheidsklachten en/of hoesten, vragen wij u uw kind thuis te houden. Dit om te voorkomen dat andere leerlingen of de leerkracht aangestoken worden, klachten krijgen en ook zij vervolgens getest moeten worden.Vertrek intern begeleider Nanon Schipper

donderdag 22 april 2021
In verband met een nieuwe baan gaat één van onze intern begeleiders, Nanon Schipper, de school verlaten. Nanon gaat per 1 mei aan de slag als leesconsulent bij Biblionet.

De afgelopen twee jaren was Nanon als intern begeleider nauw betrokken bij een aantal mooie ontwikkelingen in de onderbouwgroepen van de school. Daarnaast ondersteunde zij de leerkrachten van de groepen 1 en 2 met de  leerlingenzorg. De taken van Nanon zullen worden overgenomen door collega intern begeleider Tineke Boerma. 
We wensen Nanon heel veel succes met haar nieuwe baan!

Huisvesting

donderdag 22 april 2021
Het aantal leerlingen van de Veenvlinder groeit.  In oktober 2020 telde de school (exclusief de leerlingen van de Taalklas) 315 leerlingen. In oktober 2021 zal de school naar verwachting rond de 325 leerlingen tellen. 

Dit schooljaar werken we met 13 groepen en daarmee zijn alle lokalen van de school in gebruik. Voor het schooljaar 2021-2022 koersen we aan op 14 groepen.
Ook het aantal leerlingen van de Mariaschool groeit. Dit schooljaar hebben zij  een kleutergroep gehuisvest in hun speellokaal.

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair onderwijs. De directies en medezeggenschapsraden van de Veenvlinder en de Mariaschool zijn daarom in overleg met de gemeente over mogelijke oplossingen voor het komende schooljaar. Ook kinderopvangorganisatie Skid is bij dit overleg betrokken.

We verwachten u in de eerste of tweede week na de meivakantie te kunnen infomeren over de uitkomst van dit overleg.

Verkeersexamen groepen 7 en 8

donderdag 22 april 2021
Tijdens het thema Verkeer en vervoer van Alles in 1 hebben alle leerlingen deelgenomen aan het theoretisch verkeersexamen en het praktisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen was op maandag 19 april, heerlijk in het zonnetje. De leerlingen hebben een route door het dorp gefietst en zijn allemaal geslaagd. En daar hoort natuurlijk een diploma bij. Gefeliciteerd allemaal!

Sport- spel- en cultuur activiteiten

dinsdag 20 april 2021
Voor de periode 10 mei t/m 9 juli zijn er weer nieuwe sport- en cultuuractiviteiten.
Voor de kinderen die in de meivakantie zoeken naar leuke activiteiten. Deze zijn hier te vinden.

Het is wel belangrijk om je op tijd op te geven voor deze activiteiten. Dit kan via www.tynaarlo.nl/sportpret