emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

Ouderbijdrage

vrijdag 18 januari 2019
Veel ouders hebben de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 - 2019 gelukkig al betaald. De ouders die het ontschoten is, vragen we vriendelijk om de ouderbijdrage  van 25 euro per leerling zo spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer:
 
NL36RABO 0107 7513 72
t.n.v. Oudervereniging OBS de Veenvlinder Eelde
!!  Vermeld bij het overmaken de naam van uw kind(eren) en de groep!!
 

Foto's Sinterklaas

vrijdag 21 december 2018
Er staan inmiddels een heleboel foto's achter de login van het Sinterklaasfeest.
Hierbij nogmaals de afspraken die we hierover gemaakt hebben:
  • Foto’s van leerlingen die gemaakt zijn in schoolverband, worden niet zonder toestemming van de school, via social media verspreid; 
  • Foto’s van leerlingen die gemaakt zijn in schoolverband, worden alleen voor eigen gebruik ingezet.
Veel kijkplezier!

Fijne vakantie!

vrijdag 21 december 2018
We hebben weer een gezellige en sfeervolle periode afgesloten. Gisteren allemaal genoten van een heerlijk kerstdiner.
Dit is alleen mogelijk met hulp van de ouders. Heel erg bedankt voor jullie hulp. Speciale dank voor de ouders van de oudervereniging die enorm veel werk hebben verzet bij het organiseren van de kerstactiviteiten en het kerstcafé. 
En dan nu lekker kerstvakantie. Even niet 's ochtends vroeg je bed uit, maar lekker relaxen en doen waar je zin in hebt. Het is jullie allemaal gegund!
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2019! 

Veenvlinder voor de voedselbank

donderdag 20 december 2018
Na een oproep van de oudervereniging van obs De Veenvlinder hebben de ouders heel veel producten ingeleverd voor de voedselbank. In totaal 30 volle dozen!
Heel erg bedankt hiervoor.
Op de foto's staat maar een deel van wat er is ingeleverd.

Kanjerbox

donderdag 20 december 2018
De kanjerbox
Afgelopen week is de kanjerbox in de groepen 4 t/m 8 geïntroduceerd. De kanjerbox is onze manier om voor kinderen een plekje te creëren waar ze terecht kunnen als hun (sociale) veiligheid in het geding is en ze zich liever niet wenden tot hun klasgenootjes of leerkracht. Als er dus iets aan de hand is waarbij een kind een vervelend gevoel krijgt en niet weet tot wie hij/ zij zich moet melden, dan kan dit een oplossing zijn.
Middels een briefje in deze box kunnen ze zich melden bij de kanjer coördinator(KC), die logischerwijs discreet met deze informatie omgaat(informatie blijft tussen leerling en KC).
Samen zoeken ze dan een goed moment om het er met elkaar over te hebben.Mochten ze tot de conclusie komen dat er iets moet veranderen, dan gaan ze samen het traject aan om ervoor te zorgen dat de leerling zich weer veilig gaat voelen op school.
Uiteraard zijn leerlingen ook vrij om zaken over anderen te melden. Zo kan de situatie zich voordoen dat een kind gepest wordt, maar ditzelf niet durft te melden. Een klasgenootje kan dit dan voor hem/ haar doen middels een briefje in de kanjerbox. Samen met de KC gaat vervolgens de leerling een traject aan om ervoor te zorgen dat het pesten stopt en de leerling zich weer veilig voelt op school.
Tijdens het bespreken van de kanjerbox in de groepen ontstonden er interessante gesprekken over o.a. onderstaande onderwerpen. Misschien leuk om ook eens met uw kind te bespreken aan de keukentafel:
  • Wat is het verschil tussen plagen, ruzie en pesten?
  • Wat is het verschil tussen melden en klikken?
Misschien goed om onze definitie van plagen, ruzie en pesten hierbij te vermelden.
  • Plagen - Uitdagen op een manier die beiden nog leuk vinden. Het stopt als je er wat van zegt
  • Ruzie - een conflict dat nog niet opgelost kan worden (tip: loop er dan bij weg en zoek later naar een oplossing)
  • Pesten - op een oneerlijke manier steeds weer een ander onrecht aandoen (bijvoorbeeld slaan,uitschelden, buitensluiten, spullen kapot maken of wegnemen). Dit kan ook online gebeuren.