emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

Kunst & cultuur

vrijdag 22 maart 2019
Door het jaar heen staan er voor alle groepen, activiteiten in het kader van 'Kunst & cultuur' op het programma. De afgelopen weken hebben alle groepen een theatervoorstelling bezocht. 
De komende periode gaan de groepen 5 t/m 8 allemaal een bezoek brengen aan museum De Buitenplaats in Eelde met daaraan voorafgaand, een voorbereidende les.
Verder worden er in de groepen 7 en 8 poëzie-lessen gegeven.  Kortom er staan momenteel veel culturele activiteiten op het programma.

Koningsspelen

vrijdag 22 maart 2019
De koningsspelen voor de groepen 6 t/m 8 vindt dit jaar plaats op vrijdag 12 april. De kinderen worden 's ochtends gewoon op school verwacht en fietsen later in de ochtend met de leerkracht naar de Marsch. Hier zullen ze samen met andere scholen de koningsspelen afwerken.Een groot spektakel voor de kinderen!
Deze spelen duren echter wel tot 15:00 uur. Als school vinden wij het wel belangrijk dat we aan dergelijke extra activiteiten deelnemen en kiezen er dan ook voor om met alle bovenbouw groepen wel mee te doen. Mocht uw kind echter niet in staat zijn om tot 15:00 uur deel te kunnen nemen, dan vragen we u om contact op te nemen met de groepsleerkracht. 
De kinderen fietsen overigens om 15:00 uur niet gezamenlijk terug naar school, maar kunnen vanaf de Marsch zelf naar huis gaan.

Groep 6 bezig met het project Europa

dinsdag 19 maart 2019
De komende weken staat helemaal in het thema van Europa. Er wordt hard gewerkt in 2-tallen aan een lapbook over een Europees land. Daarnaast wordt er druk gebouwd met LEGO en kapla. De Tower bridge staat al in de klas om bewonderd te worden. Er wordt veel geleerd over de landen en allerlei plaatsen worden opgezocht in de atlas. Iedere leerling heeft een paspoort gekregen waarin veel informatie en weetjes staat over de Europese landen. Zo weten we nu waar het spel Carcasonne en de rubiks kubus vandaan komt. 

Verhuizing naar Groote Veen

vrijdag 15 maart 2019
We gaan voor een 2e poging!
Op 6 mei - direct na de meivakantie- zullen we starten in het nieuwe schoolgebouw op Groote Veen. De verhuizing zal plaastvinden in de dagen voor de meivakantie.
Op vrijdag 26 april zal er daarom een extra margedag opgenomen worden, de leerlingen zijn dan vrij. Let op: deze dag staat niet in het jaarrooster. 
Er is overleg geweest met de gemeente, de bouwers van de sporthallen en de mensen van de terreininrichting rondom de school. Allen hebben aangegeven dat er na de meivakantie veilig gestart kan worden in Groote Veen.
De pleinen zullen klaar zijn evenals de aansluiting van de brug richting de school. De toegangsweg over de brug zal voorlopig de enige ontsluitingsweg zijn. Hierover zullen we u op een later moment nader informeren.

Waarschijnlijk overbodig om te melden maar we zijn heel blij met dit besluit!

Nieuws vanuit de MR

woensdag 13 maart 2019
Op maandag 11 maart heeft de MR voor de vierde maal dit schooljaar vergaderd. Hierin zijn de volgende punten besproken:
  • Leerinhouden; voor aankomend schooljaar gaan we voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe taal- en spellingmethode kiezen. In de afgelopen periode hebben we ons kunnen oriënteren op verschillende methoden. De komende periode gaan we ons in een tweetal methoden verder verdiepen. 
  • Ziekteverzuim; in de afgelopen periode zijn een aantal malen groepen naar huis gestuurd wegens ziekte. Bij veel ziekte of afwezigheid is er helaas een tekort aan invallers. Waar mogelijk probeert school groepen op te vangen, maar met het extra belasten van collega’s zal ook voorzichtig omgesprongen moeten worden. Een lastige situatie die ook binnen de stichting voldoende aandacht krijgt. 
  • Schoolontwikkeling; we zijn nu bezig om het schoolplan voor de komende vier jaren op te stellen. De waarden en de missie zullen dezelfde blijven als de afgelopen jaren waarin we gefuseerd zijn, hier staat het team nog steeds achter. De speerpunten en hoe we de visie nog verder vorm gaan geven zal in het nieuwe schoolplan uitgewerkt worden. Ouders zullen hier ook in betrokken worden.
  • Scholing en begeleiding; dit jaar is er ruimte geweest voor een aantal individuele scholingen. Daarnaast hebben we de processen die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet dit jaar getracht verder door te ontwikkelen. Hierbij zijn we met het ene proces verder dan met het andere.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 13 mei. Eenieder is welkom om een MR vergadering bij te wonen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ons mailadres is mr.veenvlinder@stichtingbaasis.nl