emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Basketbaltoernooi groep 7 & 8

vrijdag 22 maart 2019
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben vandaag meegedaan met het basketbaltoernooi. Er werd enorm sportief gespeeld onder luid gejuich van ouders en medeleerlingen. We hebben maar liefst 5 bekers gewonnen!  
Wat een topprestatie!

Inloop en taaktijd

vrijdag 22 maart 2019
Een aantal groepen, waaronder de onderbouw en enkele middenbouw-groepen, is kortgeleden 's ochtends gestart met een inloop. Binnenkort zullen alle groepen zo gaan werken.
Dit doen we om verschillende redenen:
  • Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat kinderen de overgang van thuis naar school rustig kunnen maken
  • Als de bel gaat, heerst er al een rustige, fijne werksfeer 
Wat betekent dit?
De kinderen mogen vanaf 8.15 u de school binnenkomen of buiten blijven spelen. Als ze ervoor kiezen om naar de klas te gaan, starten ze met zelfstandig werk. Bij de kleuters mogen ze hierbij hun keuze aangeven via het digikeuzebord.

Taaktijd
Bij aanvang van de reguliere schooltijd, om half negen, werkt iedereen zelfstandig in de klas. De kinderen werken dan aan hun weektaak, verbeteren werk of maken werk af van de dag ervoor. 
Dit geeft leerkrachten de mogelijkheid nog meer in te spelen op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen en  voor het voeren van korte gesprekjes met de kinderen over het werk in de klas. In het kader van effectiviteit verzoeken we u om, als de bel gaat, om 8.25 u. de klas te verlaten.
Misschien ten overvloede maar hierbij nogmaals het verzoek om op tijd aanwezig te zijn. Mocht uw kind te laat zijn, graag op de gang afscheid nemen zodat het leerproces niet meer verstoord wordt. 

Oud papier

vrijdag 22 maart 2019
Morgen - zaterdag 23 maart - staat de paiercontainer weer aan de Schoollaan.
Met de opbrengst van het oud papier organiseren we leuke activiteiten en uitstapjes voor de kinderen. Dus: breng uw oud papier naar de papiercontainer van de Veenvlinder!
Namens de kinderen: Dank!

Vrijdag 26 april

vrijdag 22 maart 2019
In de vorige Vlinderinfo hebt u kunnen lezen dat vrijdag 26 april een extra margedag is waarop we zullen inhuizen. De kinderen hebben deze dag vrij. Hiermee komen de Koninsspelen voor de groepen 1 t/m 5 helaas te vervallen. Volgend jaar gaan we voor de herkansing!

Verhuizing naar Groote Veen

vrijdag 22 maart 2019
We gaan de komende verhuizing in twee├źn splitsen. Alle spullen die momenteel niet meer gebruikt worden (bijv. de methodeboeken die het eerste half jaar gebruikt zijn, de kerstspullen, etc.) zullen woensdagmiddag 27 maart al naar het nieuwe gebouw gebracht worden.
We kunnen dan als team de komende periode alvast een deel inhuizen in Groote Veen. Op woensdag 24 april volgt dan deel 2. Donderdag 25 april gaan er verschillende groepen op schoolreis en de overige groepen hebben dan een alternatief programma.
Vrijdag 26 april zijn alle leerlingen vrij en zal er met man en macht gewerkt worden zodat we na de meivakantie iedereen in Groote Veen kunnen verwelkomen!
vorige pagina | volgende pagina