emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Kennismaken

vrijdag 13 juli 2018
Op dinsdagochtend 17 juli gaan alle leerlingen kennismaken met hun nieuwe groep en leerkracht, in het lokaal waar ze na de zomervakantie zullen starten.
De leerlingen die volgend jaar in de groepen 1 & 2 zitten mogen op dinsdag vanaf 8.15 u.meteen naar hun nieuwe lokaal gaan. Alle kleuterjuffen en meester Marijn zitten na de vakantie in hetzelfde lokaal als waar ze nu zitten.

De leerlingen van de groepen 2 worden om 8.30 u. opgevangen door juf Annet op het kleuterplein. Vervolgens gaan ze naar groep 3 (noodunit) of groep 3/4 (het lokaal op de verdieping).

De leerlingen van de overige groepen 3 t/m 7 mogen eerst naar hun eigen huidige lokaal gaan, met uitzondering van de huidige groep 5. Deze leerlingen mogen 's ochtends meteen op de fiets naar de Esweglocatie. Daar worden ze opgevangen door juf Els en juf Tsjitske.
Na de kennismaking zullen zij, rond 10.00 u. onder begeleiding van juf Tsjitske en meester Roland, terug fietsen naar de Schoollaan.

Voor ouders van de huidige groep 5, die het leuk vinden om even rond te kijken op de locatie aan de Esweg, wordt er om 8.30 u. een korte rondleiding door het gebouw gegeven.

We wensen iedereen veel plezier tijdens de kennismaking met de nieuwe leerkracht(en) en evt. nieuwe klasgenootjes!


Afscheid collega's

vrijdag 13 juli 2018
Zoals we al eerder vermeld hebben, zullen we van twee collega's afscheid nemen: Crista van de Zande en Ludy Weber. Zij gaan een punt zetten achter hun lange onderwijscarrière. 
Crista, een juf die zich met harte en ziel heeft ingezet voor het kleuteronderwijs. Ludy, de laatste jaren vooral in groep 3 te vinden, maar was daarnaast van alle markten thuis, ook de bovenbouw was aan haar goed besteed.
Beide collega's gaan nu genieten van de tijd en ruimte die vrij komt na een werkzaam leven. Als team nemen we natuurlijk afscheid van hen en met de kinderen zullen we hier tijdens de laatste schooldag aandacht aan schenken. Mocht u als ouder/ verzorger Ludy of Crista de hand willen drukken, dan kan dit op vrijdag 20 juli om 12.00 u. 

Naast Ludy en Crista gaan we ook afscheid nemen van een van de Coördinatoren Passend Onderwijs, namelijk Aletta Jongman.
Aletta is ooit op obs Centrum als leerkracht binnen gekomen en is zich vervolgens binnen de zorg verder gaan specialiseren. Zij heeft vele leerlingen en hun ouders begeleid in de zoektocht naar de best passende vorm van onderwijs. In de laatste anderhalf jaar is Aletta de drijvende kracht achter de Taalklas op De Veenvlinder. Dit laatste blijft ze doen, vandaar dat we haar niet helemaal uit het oog zullen verliezen.
Maar in haar taak als CPO-er zal ze zich verdienstelijk gaan maken op obs Het Oelebred in Tynaarlo. Ook hier geldt: wilt u persoonlijk afscheid nemen van Aletta, dan kan dat op vrijdag 20 juli om 12.00 u.

Vakleerkrachten gym

vrijdag 13 juli 2018
Zoals bekend heeft Stichting Baasis en dus ook De Veenvlinder, het bewegen van leerlingen hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle groepen 3 t/m 8 op alle Baasisscholen twee keer in de week gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De afgelopen jaren hebben de kinderen steeds gymles gehad van meester Matthijs. Het laatste jaar gaf juf Aukelien ook gymles op de vrijdag en meester Bastiaan gaf groep 4 op de donderdag les.
Helaas moeten we van deze drie sportieve collega's afscheid nemen. Door een herindeling zal er dus het e.e.a. veranderen. Gelukkig zullen we Aukelien en Bastiaan nog veelvuldig tegenkomen omdat zij ook buurtsportcoach zijn in de kern Eelde/ Paterswolde, maar Matthijs zal vertrekken richting Zuidlaren. Matthijs heeft echter aangegeven de 4-mijl na de zomervakantie nog een keer mee te willen maken op De Veenvlinder!
Wij danken Aukelien, Bastiaan en Matthijs voor hun sportieve inbreng en wensen ze veel succes en plezier in hun verdere loopbaan!

Hun opvolgers zijn Ronald Haverkort en Suzan Menger. Na de vakantie zullen beide vakleerkrachten zich voorstellen.

Laatste schooldag

vrijdag 13 juli 2018
Vrijdagochtend 20 juli sluiten we het schooljaar met elkaar af.

's Morgens kijken we allemaal in de eigen klas naar de zelfgemaakte afscheidsfilm van groep 8. De kinderen worden, tijdens het kijken, door de OV getrakteerd op popcorn.

Na de pauze (zelf wel fruit/ groente en drinken meenemen) gaan we naar optredens kijken van de verschillende groepen en afscheid nemen van juf Crista, juf Ludy en juf Aletta.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de Schoollaan.
Wilt u eraan denken dat ze vrijdagochtend op de fiets naar school gaan?

We sluiten de ochtend in de eigen klas af en dan is het om 12.00 uur zomervakantie!

Infoavond Plusklas

vrijdag 13 juli 2018
Afgelopen maandagavond 9 juli heeft een informatieavond over de Plusklas plaatsgevonden op obs De Westerburcht, locatie Bladergroen. Op deze avond werden de organisatie en de structuur van de plusklas, alsmede de onderliggende visie, besproken.
De plusklas is erop gericht om aan een specifieke onderwijsbehoefte te voldoen en behoort tot één van de vier leerlijnen die we op obs De Veenvlinder en obs De Westerburcht hanteren:


Aanpak
Begeleiding / aanbod / onderwijsbehoefte
Aanpak 4
Verkorte instructies, compacten en verrijken, ander / extra aanbod buiten de groep
Aanpak 3
Verkorte instructies, compacten en verrijken binnen de eigen groep
Aanpak 2
Instructie en zelfstandige verwerking
Aanpak 1
Verlengde instructie en begeleide verwerking
 
De Plusklas zal in de derde week van het schooljaar starten op de vrijdag:
- van 8.30 u. tot 10.30 u. voor leerlingen uit de groepen 5 en 6
- van 11.00 u. tot 14.15 u. voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. 


vorige pagina | volgende pagina