We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Taalklas wordt taalschool De Atalanta

donderdag 12 mei 2022
Met gemiddeld 50 leerlingen verdeeld over drie groepen en met een team van 5 leerkrachten en 5 onderwijsassistenten, is de taalklas een taalschool geworden. Het dekt de lading eigenlijk nog beter als we spreken over nieuwkomersschool, want uiteindelijk wordt er veel meer aangeboden dan alleen taal.

De leerlingen die onze nieuwkomersschool bezoeken wonen in een van de ACZ's in Eelde/Paterswolde of zij wonen met hun familie in de nabije omgeving. Sinds enkele weken bezoeken ook Oekraïense leerlingen de school en naar verwachting zal dit aantal de komende maanden gaan stijgen.

Het team was van mening dat het tijd was voor een eigen naam die mooi zou aansluiten bij De Veenvlinder. We zijn met elkaar uitgekomen op: De Atalanta
 
De Atalanta is een trekvlinder die in de zomer veel te zien is, vooral in tuinen en parken in het noorden van het land. De Atalanta staat symbool staat voor vrijheid, ontwikkeling en transformatie.

De Atalanta heeft een eigen Instagram account: 
de_atalanta_nieuwkomersschool 
 

Laatste kans inschrijving avond4daagse!!

dinsdag 26 april 2022

16 t/m donderdag 19 mei 2022. 
Via deze website inschrijven.
 

Aanmelden avond4daagse begeleiders
Klik op onderstaande link en meld je aan. Graag ook de reserve plekken invullen. 
  
Groep 1/2 A,B,C,D
 
Groep 3A
 
Groep 3B
 
Groep 4A
 
Groep 4B 
 
Groep 5A
 
Groep 5B 
 
Groep 6A
 
Groep 6/7B
 
Groep 7A
 
Groep 8
 

Hulp gezocht voor drinkposten
Ook zoeken we nog ouders/verzorgers die langs de route willen staan om voor drinken en eventueel een versnapering te verzorgen. Voor inschrijving op zo’n oergezellige drinkpost, klik op; Drinkposten
 
Sportieve groet,
Organisatie Vierdaagse Veenvlinder

Huisvesting Schoollaan

maandag 25 april 2022
Het aantal leerlingen van de Veenvlinder is de laatste jaren flink gegroeid.  Als gevolg van deze groei komen we in ons deel van het schoolgebouw aan de Boomgaard lokalen tekort.

Voor de scholen in Groote Veen (de Veenvlinder en de Mariaschool) heeft de gemeente Tynaarlo vorig jaar een tijdelijke oplossing gevonden in het voormalige schoolgebouw aan de Schoollaan.

De Mariaschool bouwt een nieuw schoolgebouw op locatie van het Punthoes aan de Wolfhorn. Zodra de Mariaschool hun intrek neemt in hun nieuwe gebouw kan de Veenvlinder gebruik maken van de vrijgekomen lokalen aan de Boomgaard. De verwachting is dat dit in de loop van het schooljaar 2023-2024 zal gaan plaatsvinden.

Voor kinderen, ouders en team is een school met twee locaties geen ideale situatie maar we hebben ons voorgenomen er het beste van te maken. De afgelopen maanden hebben team en MR de situatie van afgelopen jaar met elkaar geëvalueerd.

Tijdens de evaluatie zijn ook de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek van december/januari meegenomen.
Ouders van de huidige groepen 4 waren over het algemeen tevreden en positief over de Schoollaan. Positieve punten die werden genoemd: de rust op de locatie, de ruimte en de toegankelijkheid van de leerkrachten die ieder ochtend op het plein staan. Verbeterpunten die door ouders werden genoemd: de toiletten, de verkeerssituatie (weinig parkeerruimte), de interactie met andere groepen en de mogelijke inloop van bezoekers van de bibliotheek. Behalve de parkeermogelijkheden, zijn deze verbeterpunten inmiddels opgepakt.

Het team en de MR zijn er uiteindelijk op uitgekomen dat het de meest passende oplossing is om ook volgend schooljaar twee groepen 4 (de huidige groepen 3) te huisvesten aan de Schoollaan.
De belangrijkste reden is dat groepsdoorbrekend werken onderdeel is van onze visie. Het is een van de speerpunten van het onderwijs op onze school. De groepen 4 werken grotendeels met een eigen lesprogramma, zij werken vooral veel samen met elkaar. De groepen 5 t/m 8 werken groepsdoorbrekend met Alles-in 1 en Alles-Apart. Dit zijn onze lesmethodes voor taal, spelling, begrijpend lezen en vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur.

Om het brengen en halen makkelijker te maken zullen de schooltijden aan de Schoollaan net als het afgelopen schooljaar, afwijken van de schooltijden aan de Boomgaard.

Op donderdag 21 april vond aan de Schoollaan een inloopmiddag plaats voor ouders en kinderen van de huidige groepen 3. Ouders waren in de gelegenheid om vragen te stellen en kinderen konden alvast even een kijkje nemen.

Koningsspelen

vrijdag 15 april 2022
In het kader van de Koningsspelen vinden er in de sporthal extra sport- en spelactiviteiten plaats. Anders dan in de schoolkalender genoemd, vinden de Koningsspelen plaats op: 
- 22 april voor de groepen 3 tot en met 8, 
- 26 april voor de groepen 1 en 2.

Het is fijn wanneer er iets extra te eten en drinken meegenomen wordt. 

Alles in 1 thema Energie, week 3 en 4

maandag 11 april 2022
Vandaag zijn we allemaal begonnen met week 3:  Fossiele brandstoffen
We stappen rond op een boorplatform op zee. Wie weet wat modderkijkers zijn? Kijk maar goed naar de film. Hoe een ja-knikker werkt of wat turf is zien we op de computerclips van deze week. Aardolie, aardgas en steenkool zijn fossiele brandstoffen. Fossielen zijn versteende resten van planten en dieren. Aardolie en aardgas zijn ontstaan uit ontelbaar veel dode zeediertjes. Steenkolen uit dikke lagen planten en bomen, heel veel jaren geleden. Pijpleidingen en tankschepen vervoeren olie en gas. Soms gebeurt er een ramp met zo’n reuzentanker, zoals in 1989 met de Exxon Valdez. Er is weer genoeg Engels te leren bij dit project met power: oil, fuel, drums, coal, pipeline, and so on.
Een raffinaderij bij avond ziet er indrukwekkend uit. Deze week gaat groep 7 een bezoek brengen aan het Techlab, hier worden bloemen gemaakt die draaien met behulp van een zonnepaneeltje.
 
Volgende week al weer bij week 4:   Kernenergie en bio-energie
Energie halen uit planten die nu groeien kan ook. Uit palmen, maïs of koolzaad halen we olie die we mengen met benzine voor auto’s. Bio-gas komt uit plantenresten, houtsnippers en mest. Het filmpje laat zien dat een koe 12 emmers gras eet en daarvan 6 weer uitpoept als mest. Die mest komt goed van pas als voeding voor andere planten, we kunnen er ook bio-gas uit halen.
Ook met kernenergie kunnen we elektriciteit maken. Veel mensen zijn daar huiverig voor. Ze denken aan de ramp in Tsjernobyl. We lezen het trieste verhaal en bekijken de foto’ s van de ontplofte kerncentrale. De radioactieve straling kan mensen zo ziek maken dat ze doodgaan. Hetzelfde doet een kernbom (atoombom). We zingen het bekende ‘de bom’ van Doe Maar. Gelukkig valt er met de canon ‘Row the boat’ weer volop te lachen. Pas je op voor de krokodil?
vorige pagina | volgende pagina