emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Margedagen

vrijdag 18 januari 2019
Op vrijdag 25 januari en maandag 28 januari zijn de kinderen vrij.
In februari zijn er nog twee margedagen (die eigenlijk voor de verhuizing waren bedoeld). De kinderen zijn dan op donderdag 14 februari en vrijdag 15 februari vrij.
Deze margedagen staan in de kalender.

Hulpverlenging

vrijdag 18 januari 2019
De roosters voor de pleinwachten, brigadiersdiensten en oud papierhulp lopen allemaal tot de voorjaarsvakantie omdat we dan immers zouden verhuizen.
Nu dit is uitgesteld vragen we u om uw hulp aan te bieden om de roosters ook voor de komende tijd te vullen.
Dit kan nu nog door een mail te sturen aan veenvlinder@stichtingbaasis.nl
We hopen dat het binnenkort mogelijk is om uw hulp zelf in te plannen via de website. Als dit mogelijk is dan zullen we u hier uiteraard over informeren.

Voorlopig zien we uw mail met hulpaanbod graag in onze mailbox verschijnen!

Oudergesprekken

vrijdag 18 januari 2019
De komende drie weken zijn er oudergesprekken met de leerkracht van uw kind. Het indelen van de gesprekken gaat nu via de website van de school.
U krijgt een uitnodiging per mail met de dag en tijd waarop u bent ingedeeld voor het gesprek. Onderling kunnen ouders ruilen door elkaar een ruilverzoek te sturen. Om dit te kunnen doen heeft u wel een inlog voor de website nodig. Deze heeft u gekregen. Bent u het wachtwoord vergeten dan kunt u altijd een nieuwe aanvragen.

Pauze

vrijdag 18 januari 2019
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het verbeteren van het klimaat tijdens de pauzes bij zowel de midden-als bovenbouw. Leerlingen verveelden zich, wat de sfeer niet ten goede kwam. Oorzaken waren o.a. weinig tot geen spelmateriaal om mee te spelen en daarnaast gebrek aan structuur. 

Ondertussen hebben wij een aantal zaken opgepakt om dit klimaat te verbeteren. Allereerst hebben we hier in de groepen met de leerlingen over gepraat. Voor beide locaties zijn daarnaast nieuwe materialen aangeschaft. Bij de bovenbouw heeft iedere groep een kist met materialen gekregen waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Bij de middenbouw is een verdeling en een rooster gemaakt om de verschillende spelen en materialen meer te verspreiden over het plein. Daarnaast zijn onze buurtsportcoaches Bastiaan en Aukelien ook tweemaal per week aanwezig om de kinderen extra spelletjes aan te bieden.

Als team merken wij dat deze acties direct hebben geresulteerd in een beter en veiliger klimaat. Ondertussen zijn we ook gestart met een oplossing voor de langere termijn, namelijk het zelf opleiden van Sportcoaches uit de groepen 7 en 8. Over hoe dit er precies uit gaat zien zullen we u in een later stadium informeren. 

Uitstel van de verhuizing naar Groote Veen

vrijdag 18 januari 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
In de brief -zie bijlage- wordt u ge├»nformeerd over de uitstel van de verhuizing naar ons nieuwe gebouw in Groote Veen.
U begrijpt dat dit uitstel voor ons een enorme teleurstelling is maar uiteraard staat ook voor ons de veiligheid en toegankelijkheid van het gebouw en buitenterrein voorop.
De leerkrachten hebben het nieuws aan de kinderen verteld en uitgelegd waarom het echt niet anders kan.

Dit uitstel heeft uiteraard verschillende consequenties die wij op dit moment in kaart brengen en waarvoor een oplossing komt.
Zo staan er op 14 en 15 februari twee margedagen gepland. Deze margedagen zijn al vanaf begin schooljaar bij u bekend. Er is door verschillende ouders op gerekend bij het boeken van bijvoorbeeld vakantie of andere activiteiten, daarom laten we deze margedagen wel gewoon doorgaan. In de loop van het schooljaar kan het zijn dat er i.v.m. de uitgestelde verhuizing nog een extra margedag moet worden ingepland. We informeren u hier uiteraard zo snel mogelijk over en hopen op uw begrip.
vorige pagina | volgende pagina