We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

KIES (kinderen in echtscheidingssituaties), Informatie voor ouders

donderdag 16 september 2021

“Je ouders blijven altijd je ouders.
Maar als ze zijn gescheiden is het misschien wel wat moeilijker om daarmee om te gaan”.


Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderende situatie kan zeer verschillend zijn. Om deze reden is er voor kinderen een spel- praatgroep ontwikkeld om de scheiding te leren begrijpen, een plaats te geven en een manier te vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Deze methode heet KIES. Onderzoek door de universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het verwerken van de scheiding en het contact met ouders verbetert.

KIES staat voor Kinderen in echtscheiding situaties en is een spel- en praatgroep voor kinderen die in een scheidingssituatie zitten. In de KIES groep staat centraal hoe de scheidingssituatie voor de kinderen is, hoe de kinderen het ervaren en er mee om kunnen gaan. Middels verschillende spelvormen gaan we hierin het gesprek aan met de groep, kunnen ze ervaringen delen, verhalen van andere horen en elkaar ook eventuele tips of adviezen geven. De KIESgroep kan helpend zijn voor de kinderen om de scheiding te leren begrijpen, een plaats te geven en te leren omgaan met alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. Tijdens de groep staat het eigen proces van het kind centraal, niets hoeft maar het mag wel.

KIES bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur en de groepsgrote is maximaal acht kinderen in de leeftijd van groep 4 t/m 8. De KIES is onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders. Het kind staat centraal, de KIES coach bemoeit zich niet met de thuissituatie. Alles wat besproken wordt, blijft binnen de groep. Aan de hand van creatieve werkvormen en oefeningen gaan we samen in gesprek over de scheiding.

Er zijn voor uw kind geen kosten verbonden aan deelname. Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.

Er begint een nieuwe cursus in het najaar. Aanmelden hiervoor kan via Tineke Boerma (intern begeleiding Veenvlinder) t.boerma@stichtingbaasis.nl

Groep 8 op schoolkamp

woensdag 15 september 2021
Eindelijk was het zover, groep 8 is op maandag 13 september voor 2 dagen op kamp gegaan naar het Kameleondorp. En wat hebben we daar genoten met elkaar. Er is veel samengewerkt, zo hebben de leerlingen allerlei opdrachten in teamverband uitgevoerd. Water met een kruiwagen over een parcours naar een ton brengen, fietsbanden op een paal gooien en deze er vervolgens weer met elkaar vanaf zien te krijgen. Over de boomstronkenpaden, moeraspaden gaan en natuurlijk lekker zwemmen en roeien. Maar ook met de hele groep de sluis bedienen, zodat de boot van de ene kant naar de andere kant kon varen. Wat een samenwerking en we hebben een record tijd neergezet. Top hoor. Een schoolreis waar we met veel plezier op terugkijken.

Parro

donderdag 9 september 2021
Met ingang van dit schooljaar maken we voor de communicatie tussen leerkracht(en) en ouders(s) gebruik van Parro, een beveiligde berichtenapp van Parnassys (ons leerlingadministratie- en volgsysteem).  
Hieronder een aantal afspraken over het gebruik van Parro: 
  • Om de Parro app goed te kunnen gebruiken is het van belang dat de laatste versie van de app geïnstalleerd is op uw telefoon/tablet

  • We communiceren vanaf nu zoveel mogelijk via Parro. Voor meer uitgebreide berichten gebruiken we de mail en de website.

  • In Parro zijn er twee opties om een gesprek te starten. De één is met de hele groep waarbij alle ouders en leerkrachten van de betreffende groep kunnen meelezen. De andere optie is een privégesprek met alleen de leerkracht(en).

  • Leerkrachten stellen hun werkdagen en tijden in waarop zij te bereiken zijn. 

  • Ouders vullen zelf hun privacy instellingen in. Zo weten wij bijvoorbeeld of we een foto mogen plaatsen op Parro,  op de website of in de nieuwsbrief.  Deze instellingen kunt u ten alle tijden wijzigen. Als u niets invult kunnen we geen foto's waar uw kind op staat delen in bijv. de Parroapp.

  • Ouders gebruiken Parro voor ziekmeldingen of absentie van een dagdeel (bijv. artsbezoek). Verlofaanvragen kunnen niet via Parro,  hiervoor vullen ouders een verlofaanvraagformulier in. Deze staat op de website van de school. https://obsdeveenvlinder.nl/pages/page/verlof1 
  • We activeren in de Parro app ook de mogelijkheid voor ouders om onderling te overleggen. We gaan ervan uit dat de app alleen gebruikt wordt voor schoolgerelateerde zaken en dat u alleen reageert als het relevant is.

  • Over enkele weken gaan we het gebruik van Parro evalueren en afspraken, indien nodig, bijstellen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan vooral weten!

  • Lukt het niet om een account aan te maken of heeft u andere problemen met de app, dan kunt u contact opnemen met juf Ynske via y.pieters@stichtingbaasis.nl 
 
Uitgebreide informatie over Parro is te vinden op de website van Parnassys: www.parnassys.nl/hulp-ouders

 
 
 

Oudertevredenheidsonderzoek

donderdag 9 september 2021
In juni ontvingen alle ouders een link om mee te doen aan een oudertevredenheidsonderzoek van Vensters PO. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de tevredenheid van ouders wat betreft het schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie en communicatie. 

Van alle ouders die een vragenlijst hebben ontvangen, hebben 22 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van minder dan 7%.
Dit betekent dat we geen conclusies kunnen verbinden uit de resultaten van het onderzoek.

Omdat het voor voor de onderwijskwaliteit van de Veenvlinder van belang is te weten waar ouders tevreden over zijn en op welke onderdelen we ons kunnen verbeteren, gaan we onderzoeken op welke wijze we u in de nabije toekomst hierover kunnen bevragen.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen: de Delta aanpak

donderdag 9 september 2021
Mede dankzij de inzet van NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) en bovenschoolse bekostiging kunnen we de komende twee schooljaren Henk-Jaap Rijks als leerkracht toevoegen aan het schoolteam van obs De Veenvlinder. Henk-Jaap gaat zich op de Veenvlinder specifiek bezighouden met het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Henk-Jaap volgt de opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid en onderhoudt contact met de bovenschoolse werkgroep Hoogbegaafdheid. 
De organisatie en invulling van het onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen kan voor de Veenvlinder op deze wijze intern vormgegeven worden. Een samenwerking met de Westerburcht in de vorm van de Deltagroep is niet meer van toepassing.  

Vanaf 13 september zal Henk-Jaap met leerlingen uit de leerjaren 4 t/m 8 voor wie een Delta-aanpak een passende aanvulling is op het onderwijsaanbod van de groep aan de slag gaan. 

Iedere maandag start Henk-Jaap aan de Schoollaan met leerlingen uit de groepen 4. Na de ochtendpauze worden op de locatie Boomgaard leerlingen uit de groepen 5-6 A door Henk Jaap begeleid en 's middags komen leerlingen uit de groepen 6 B, 7 en 8 aan de beurt.  
 
Eens in de twee weken is Henk-Jaap ook op de donderdagochtend op de Veenvlinder. Op deze ochtenden kunnen leergesprekken met leerlingen plaatsvinden, kan er overleg zijn met de intern begeleider of met de leerkrachten. 

In de loop van het schooljaar zal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school een informatieavond georganiseerd worden waarin o.a. het onderwijs aan meer-en hoogbegaafde kinderen onderwerp zal zijn.  

In onderstaand stukje stelt Henk-Jaap zich aan u voor: 

Mijn naam is Henk-Jaap Rijks. Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn vriendin Tanja in Meerstad. De afgelopen 2 jaren was ik al binnen stichting Baasis werkzaam als leerkracht op De Westerburcht en De Wissel.  
Vanaf dit schooljaar ben ik de nieuwe leerkracht verrijkingsonderwijs van de clusters Eelde en Zuidlaren. Binnen de Veenvlinder ga ik me bezighouden met de Delta aanpak, ons doel is om dit zoveel mogelijk te integreren in het reguliere onderwijs. Daarnaast ben ik deze week begonnen met de opleiding specialist hoogbegaafdheid.   
Ik kijk er ontzettend naar uit om dit nieuwe avontuur aan te gaan. Zowel voor de kinderen als voor mijzelf zal dit een leerzaam jaar worden. Samen gaan we er iets moois van maken! 
  
Met vriendelijke groet, 
Henk-Jaap 
 

vorige pagina | volgende pagina