emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Oudertevredenheid enquête

vrijdag 15 juni 2018
door Marjan Jansen
In het voorjaar is er een oudertevredenheid enquête afgenomen waar velen van u de moeite hebben genomen, deze in te vullen. Wij zijn daar blij mee!
Hieronder de belangrijkste conclusies. Een samenvatting is opgenomen als bijlage bij deze Vlinderinfo.
Het komend schooljaar zullen we werken aan de verbeterpunten en hier regelmatig terugkoppeling van doen. Verder willen we een klankbordgroep oprichten waarmee we kunnen sparren en die ons op gezette tijden van feedback wil voorzien. Hierover aan het begin van het volgend schooljaar meer.

Conclusies:
Er is grote tevredenheid over het pedagogisch een didactische handelen van de leerkrachten, hier zijn we uiteraard erg blij mee!
 • De belangrijkste verbeterpunten die we op gaan pakken:
  • Eindtijd van de school: op tijd eindigen 
  • Huiswerk: hierin zullen we als school een duidelijke lijn opzetten
  • Communicatie: mening vragen van ouders en verantwoordelijkheid afleggen 
  • Leren leren en leren plannen 
  • Aandacht voor talentontwikkeling & ICT: dit zal binnen het projectonderwijs nog meer ingebed moeten worden
  • Communicatie en betrokkenheid m.b.t. extra zorg