emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Ouderbijdrage

vrijdag 18 januari 2019
door Tessa Kampinga
Veel ouders hebben de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 - 2019 gelukkig al betaald. De ouders die het ontschoten is, vragen we vriendelijk om de ouderbijdrage  van 25 euro per leerling zo spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer:
 
NL36RABO 0107 7513 72
t.n.v. Oudervereniging OBS de Veenvlinder Eelde
!!  Vermeld bij het overmaken de naam van uw kind(eren) en de groep!!
 
In de kalender vindt u informatie over de ouderbijdrage en ook over stichting leergeld die kunnen ondersteunen bij het betalen van de ouderbijdrage en schoolreisgeld bij een laag inkomen (www.leergeld.nl)