We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Onderwijsaanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen

woensdag 13 juli 2022
door Leonie Magnin
Op De Veenvlinder werken meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 met een compact lesprogramma in de eigen klas. Daarnaast krijgen zij een verrijkend en verdiepend lesaanbod. 
Eenmaal per week wordt deze groep leerlingen buiten de klas begeleid in de Delta aanpak door specialist hoogbegaafdheid meester Henk-Jaap Rijks. Voor alle leerlingen die meedoen in de Delta aanpak geldt dat er sprake is van een specifieke hulpvraag vanuit de leerkracht en intern begeleider.  

Voor sommige leerlingen is het aanbod in de klas en in de Delta aanpak niet voldoende. Zij hebben meer uitdaging en samenwerking met gelijkgestemden nodig. Voor deze groep leerlingen kan plaatsing in een plusklas een goede oplossing zijn.  
Met ingang van komend schooljaar gaat de Veenvlinder in samenwerking met Obs De Westerburcht, Obs De Vijverstee en Obs De Duinstee starten met een boven-schoolse plusklas. In deze plusklas komen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van verschillende scholen bij elkaar om specifieke vaardigheden aan te leren en/of te vergroten. 

Leerlingen die deelnemen aan de plusklas laten in meerdere leereigenschappen kenmerken zien passend bij meer-of hoogbegaafdheid. Voor een goede indicatie maakt de school onder andere gebruik van het signaleringsinstrument  SiDi-PO. 
Aanmelden voor de boven-schoolse plusklas vindt plaats in afstemming met de leerkracht, intern begeleider, de specialist hoogbegaafdheid en met toestemming van de ouders.  
De leerlingen in de plusklas worden iedere vrijdagochtend op locatie van Obs De Duinstee in Yde begeleid door meester Henk-Jaap.  
 
Het is voor de scholen niet mogelijk het vervoer van de leerlingen naar de locatie van deze plusklas te verzorgen. We doen daarom een beroep op ouders om dit zelf te organiseren. 
Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor de boven-schoolse plusklas, zullen hierover aan het begin van het nieuwe schooljaar worden benaderd door de leerkracht van hun kind/kinderen.