We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen: de Delta aanpak

donderdag 9 september 2021
door Leonie Magnin
Mede dankzij de inzet van NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) en bovenschoolse bekostiging kunnen we de komende twee schooljaren Henk-Jaap Rijks als leerkracht toevoegen aan het schoolteam van obs De Veenvlinder. Henk-Jaap gaat zich op de Veenvlinder specifiek bezighouden met het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Henk-Jaap volgt de opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid en onderhoudt contact met de bovenschoolse werkgroep Hoogbegaafdheid. 
De organisatie en invulling van het onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen kan voor de Veenvlinder op deze wijze intern vormgegeven worden. Een samenwerking met de Westerburcht in de vorm van de Deltagroep is niet meer van toepassing.  

Vanaf 13 september zal Henk-Jaap met leerlingen uit de leerjaren 4 t/m 8 voor wie een Delta-aanpak een passende aanvulling is op het onderwijsaanbod van de groep aan de slag gaan. 

Iedere maandag start Henk-Jaap aan de Schoollaan met leerlingen uit de groepen 4. Na de ochtendpauze worden op de locatie Boomgaard leerlingen uit de groepen 5-6 A door Henk Jaap begeleid en 's middags komen leerlingen uit de groepen 6 B, 7 en 8 aan de beurt.  
 
Eens in de twee weken is Henk-Jaap ook op de donderdagochtend op de Veenvlinder. Op deze ochtenden kunnen leergesprekken met leerlingen plaatsvinden, kan er overleg zijn met de intern begeleider of met de leerkrachten. 

In de loop van het schooljaar zal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school een informatieavond georganiseerd worden waarin o.a. het onderwijs aan meer-en hoogbegaafde kinderen onderwerp zal zijn.  

In onderstaand stukje stelt Henk-Jaap zich aan u voor: 

Mijn naam is Henk-Jaap Rijks. Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn vriendin Tanja in Meerstad. De afgelopen 2 jaren was ik al binnen stichting Baasis werkzaam als leerkracht op De Westerburcht en De Wissel.  
Vanaf dit schooljaar ben ik de nieuwe leerkracht verrijkingsonderwijs van de clusters Eelde en Zuidlaren. Binnen de Veenvlinder ga ik me bezighouden met de Delta aanpak, ons doel is om dit zoveel mogelijk te integreren in het reguliere onderwijs. Daarnaast ben ik deze week begonnen met de opleiding specialist hoogbegaafdheid.   
Ik kijk er ontzettend naar uit om dit nieuwe avontuur aan te gaan. Zowel voor de kinderen als voor mijzelf zal dit een leerzaam jaar worden. Samen gaan we er iets moois van maken! 
  
Met vriendelijke groet, 
Henk-Jaap