emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Onderwijs aan anderstaligen bij obs De Veenvlinder: de Taalklas

vrijdag 5 oktober 2018
door Marjan Jansen
De taalklas bestaat sinds 1 febr. 2017. Leerlingen, die niet zelfredzaam zijn in de Nederlandse taal krijgen in de taalklas de Nederlandse taal in alle facetten aangeboden. Als ze de taal voldoende beheersen om zelfstandig mee te kunnen doen aan de reguliere groepen, wordt een overstapmoment gepland. Rosan Zeilstra is leerkracht van de taalklas en heeft op deze wijze al 16 leerlingen met voldoende Nederlandse bagage door laten stromen naar reguliere groepen.

De taalklas is voor alle scholen van stichting Baasis
Ondertussen erkennen de gemeente Haren en Tynaarlo de meerwaarde van starten in de taalklas voor anderstaligen en steunen zij deze tijdelijke vorm van speciaal onderwijs. Taxikosten van en naar de taalklas worden via de regeling leerlingenvervoer vergoed. Dit schooljaar is de taalklas gestart met 13 leerlingen, van de scholen Het Oelebred, De Westerburcht, Ter Borch en De Veenvlinder.

Maandag 1 oktober is de taalklas gestart met 14 nieuwe leerlingen. In de TussenVoorziening bij het vliegveld in Eelde zijn nl in zeer korte tijd een 8-tal gezinnen gehuisvest. Zij wachten vanaf daar op een woning in de provincie Drenthe of Groningen. Zij hebben hun kinderen aangemeld bij de taalklas.
Het zijn Syrische gezinnen en ze zijn rechtstreeks door Nederland uitgenodigd vanuit Turkije, waar ze alle geruime verbleven. Na intake gesprekken, waren vorige week alle ouders aanwezig op de info avond van de taalklas en hebben de kinderen daarna een ochtend geoefend. Tot nu hadden alle leerlingen een gewenningsfase doorlopen op een AZC-school. Voor deze kinderen is Nederlands onderwijs helemaal nieuw voor ze. Voor de taalklas dus een extra uitdaging.

Een taalklas van 27 anderstaligen vraagt om een hele andere organisatie en kan onmogelijk door 1 leerkracht aangestuurd worden. Daarom komen  Gonny Bijl en Marloes Tromp, Rosan versterken in de taalklas. Er zal in niveaugroepen gewerkt worden. Ook gaat gewerkt worden met extra vrijwilligers.
De 4 vier kleuters uit deze gezinnen gaan niet naar de taalklas, maar gaan naar de reguliere kleutergroepen van de Veenvlinder.