emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuws vanuit de MR

woensdag 13 maart 2019
door meester Robert
Op maandag 11 maart heeft de MR voor de vierde maal dit schooljaar vergaderd. Hierin zijn de volgende punten besproken:
  • Leerinhouden; voor aankomend schooljaar gaan we voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe taal- en spellingmethode kiezen. In de afgelopen periode hebben we ons kunnen oriënteren op verschillende methoden. De komende periode gaan we ons in een tweetal methoden verder verdiepen. 
  • Ziekteverzuim; in de afgelopen periode zijn een aantal malen groepen naar huis gestuurd wegens ziekte. Bij veel ziekte of afwezigheid is er helaas een tekort aan invallers. Waar mogelijk probeert school groepen op te vangen, maar met het extra belasten van collega’s zal ook voorzichtig omgesprongen moeten worden. Een lastige situatie die ook binnen de stichting voldoende aandacht krijgt. 
  • Schoolontwikkeling; we zijn nu bezig om het schoolplan voor de komende vier jaren op te stellen. De waarden en de missie zullen dezelfde blijven als de afgelopen jaren waarin we gefuseerd zijn, hier staat het team nog steeds achter. De speerpunten en hoe we de visie nog verder vorm gaan geven zal in het nieuwe schoolplan uitgewerkt worden. Ouders zullen hier ook in betrokken worden.
  • Scholing en begeleiding; dit jaar is er ruimte geweest voor een aantal individuele scholingen. Daarnaast hebben we de processen die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet dit jaar getracht verder door te ontwikkelen. Hierbij zijn we met het ene proces verder dan met het andere.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 13 mei. Eenieder is welkom om een MR vergadering bij te wonen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ons mailadres is mr.veenvlinder@stichtingbaasis.nl