emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuws vanuit de MR

woensdag 30 januari 2019
door meester Robert
Op maandag 14 januari jl. was er weer een MR vergadering waarin het volgende is besproken:
  • Huisvesting: ontwikkeling Groote Veen; de verhuizing wordt uitgesteld vanuit veiligheidsoverwegingen. Wanneer de school nu naar de nieuwe locatie gaat is nog niet duidelijk. De nieuwe datum zal - zodra er meer duidelijkheid is - gecommuniceerd worden richting ouders.
  • Plusklas: meester Arnoud gaf een presentatie over de werkwijze en voortgang van de plusklas. De Veenvlinder en De Westerburcht zijn dit jaar samen gestart met één plusklas. In de ochtend zitten hier leerlingen uit de groepen 5 en 6 en vanaf 10:30 uur is de plusklas voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. In de MR is uitgebreid gesproken over de visie achter de plusklas, de onderwerpen die aan bod komen, de uitdagingen die de kinderen in deze setting aangaan en de manier waarop school de leerlingen selecteert. Een erg informatief en transparant verhaal.
  • Plein: de voortgang over het klimaat tijdens de pauzes is besproken. Hierin werd toegelicht dat de maatregelen die op korte termijn zijn ingezet direct merkbaar zijn en dat school nu bezig is om dingen voor de lange termijn in te zetten, zoals o.a. het zelf opleiden van sportcoaches.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 11 maart. Eenieder is welkom om een MR vergadering bij te wonen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ons mailadres is mr.veenvlinder@stichtingbaasis.nl