emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuws van de MR

vrijdag 23 november 2018
door Marjan Jansen
Op maandag 19 november heeft de MR voor de tweede maal dit schooljaar in de nieuwe samenstelling vergaderd. Hierin zijn de volgende punten besproken:

Huisvesting; het nieuwe schoolgebouw wordt 21 december opgeleverd.  Dit geeft school een ruime buffer om zich voor te bereiden op de verhuizing vlak voor de voorjaarsvakantie. De inrichting van het nieuwe schoolgebouw is in de MR besproken, inclusief het nieuwe meubilair. Daarnaast stond de inrichting van het nieuwe schoolplein centraal.

Samenwerkingsverbanden
; er is gesproken over de samenwerking met de Mariaschool en kinderopvangorganisatie Skid in relatie tot het buitenterrein (speelpleinen). Ook de verkeerssituatie rondom de nieuwbouw in Groote Veen stond centraal. Verder is gekeken naar de tijdelijke verkeerssituatie rondom de nieuwbouw. De scholen gaan na de voorjaarsvakantie starten en de sporthallen worden op dat moment nog gebouwd. De gemeente denkt hierin mee.

Buitenspelen tijdens de pauze; de MR heeft signalen ontvangen dat er enige onrust is ontstaan m.b.t. het buitenspelen in de pauzes. School heeft deze signalen zelf ook al opgevangen, erkent dat er in sommige pauzes onrust ontstaat en gaat passende maatregelen nemen om de pauzes anders te laten verlopen.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 14 januari.In die vergadering staan de volgende punten centraal:
·        Huisvesting, ontwikkeling Groote Veen
·        Plusklas en hoogbegaafdheid
·        Scholing en begeleiding
·        Samenwerkingsverbanden
Een ieder is welkom om een MR vergadering bij te wonen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ons mailadres is mr.veenvlinder@stichtingbaasis.nl