emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuws van de MR

vrijdag 15 juni 2018
door Marjan Jansen
Op donderdag 17 mei heeft de MR voor de vijfde maal dit schooljaar vergaderd. Hierin zijn de volgende punten besproken:
  • Huisvesting; update over de huidige stand van zaken m.b.t.. de nieuwbouw Grote Veen. Onderwerp van gesprek was met name de indeling van het buitenterrein.
  • Formatie en schoolorganisatie; het formatieplaatje (verdeling van de groepen) is besproken, de personele invulling wordt de komende weken intern besproken. Daarnaast is gesproken hoe school de werkdruk wil gaan verminderen. Het team probeert gezamenlijk de juiste prioriteiten voor komend schooljaar te kiezen. Zo zal bijvoorbeeld de verhuizing de nodige energie gaan vergen, waardoor er niet te veel andere nieuwe zaken opgepakt gaan worden. Veel in gang gezette ontwikkelingen worden verder uitgewerkt.
  • Organisatie; de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek zijn besproken.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 12 juli. Eenieder is welkom om een MR-vergadering bij te wonen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ons mailadres is mr.veenvlinder@stichtingbaasis.nl