We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwe opzet leerlingrapport

donderdag 3 februari 2022
door Leonie Magnin
Medio februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Niet alle groepen krijgen op hetzelfde moment hun rapport mee maar het is in alle gevallen een aantal dagen voor de ouder-kindgesprekken.

Het leerlingrapport is een verlengstuk van het dagelijks werk in de klas. Naast taal, rekenen en lezen wordt gereflecteerd op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
 
De vorm van het rapport moet de visie van de school weerspiegelen. In de visie van De Veenvlinder staat het volgende:

Onze school biedt onderwijs aan kinderen waarbij we zo dicht mogelijk aansluiten bij: 
  • de talenten en natuurlijke ontwikkeling van ieder kind; 
  • de intrinsieke motivatie tot ontplooiing brengen 
  • de eigen verantwoordelijkheid in het leerproces. 
De schoolontwikkeling wordt vormgegeven door leerlingen mede-eigenaar te laten zijn van hun leerproces; uiting te geven aan de waarde ‘Eigen keuzes maken’. Dit zal zichtbaar worden in kindgesprekken, het gebruik van een portfolio, zichtbare leerlijnen in kindertaal en planning van eigen werk. 

Een werkgroep bestaand uit leerkrachten en de intern begeleider heeft zich gebogen over een leerlingrapport dat wat vorm en inhoud betreft meer recht doet aan onze visie.  Het streven van de werkgroep is een ontwikkeling in gang te zetten waarbij het rapport zich ontwikkelt tot een portfolio waarin kinderen hun eigen werk presenteren en samen met de leerkracht reflecteren op hun eigen leerproces. 

Vorig schooljaar is het rapport van de Veenvlinder uitgebreid met een gedeelte waarin kinderen aan de hand van een kwaliteitskaart hun eigen werk beoordelen. Ook is een foto toegevoegd van iets waar het kind trots op is, het zogenaamde ‘trotswerkje’. Kinderen beschrijven ook waarom ze hier trots op zijn. 

Dit schooljaar laten we leerlingen reflecteren op hun sociaal emotionele ontwikkeling en hun werkhouding. Tijdens individuele kindgesprekken hebben de leerkrachten hier met de kinderen over gesproken. 

Ons leerlingrapport is geschreven aan het kind. Het maakt hen duidelijk wat hun sterke kanten zijn, maar ook waar hun leerpunten nog liggen zodat we samen verder kunnen werken aan de volgende stap in hun ontwikkeling. We willen graag dat ieder kind trots is op zijn/haar eigen rapport. 

Cito scores horen niet langer thuis op het leerlingrapport, omdat de getallen op dit formulier niet voldoende informatie geven en niet altijd recht doen aan de prestatie van de leerling. De leerkracht bespreekt de citoscores en kan er een toelichting op geven tijdens de ouder-kindgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de weken voor en na de voorjaarsvakantie. Ouders worden verzocht om het rapport mee te nemen naar het gesprek.