emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Kom in de Klas en Kanjer

vrijdag 23 november 2018
door Marjan Jansen
Afgelopen woensdag was er weer een ‘Kom in de Klas’. We vinden het erg fijn dat we opnieuw vele ouders hebben mogen verwelkomen! Deze keer stond de Kanjertraining centraal. Jawel, die van de luizenmoeder. Ook wij als leerkrachten hebben hier destijds de nodige lol om gehad. Wij zijn echter met volle overtuiging nog steeds een Kanjerschool en staan als team dan ook voor de volle 100% achter de werkwijze van deze methode.
 
Met deze methode voor sociaal-emotionele vorming zijn wij ondertussen voor het tweede schooljaar actief bezig. De meerwaarde van de Kanjertraining is, los van dat het enkel een anti-pestmethode is, dat er erg wordt ingezet op de zelfontplooiing van kinderen. Kinderen leren om vanuit hun eigen kwaliteiten en zelfvertrouwen krachtig te zijn in sociale situaties en om betrouwbaar te zijn voor je omgeving.
Wij willen kinderen die krachtig, moedig en dapper zijn (zwarte met witte pet), vrolijk, humoristisch en positief zijn (rode met witte pet) en die vriendelijk en bescheiden zijn en zich goed kunnen verplaatsen in een ander (gele met witte pet). De basis van dit gedrag is een goede portie zelfvertrouwen, waar bij kinderen trots en blij met zichzelf zijn. Bijgaand ziet u een folder waarin de visie van de kanjertraining in het kort toegelicht wordt.
 
Soms gaat het echter fout. Ja, ook bij ons op school. Er kan iets gebeuren, in de klas, tijdens de pauze, thuis of op de sportclub,waardoor kinderen hun witte pet even kwijt zijn. Kinderen kunnen zich dan anders gaan gedragen, doordat ze één kleur pet even té worden. Bijvoorbeeld té grappig, té bazig of té zielig. Dit is vaak niet hun bedoeling en we proberen dan op De Veenvlinder ook een dusdanig klimaat te creëren dat we elkaar in zo'n situatie weer helpen om weer in de wereld van vertrouwen te stappen, dus de witte pet weer terug te vinden.
 
In dit proces zijn wij als team groeiende. We zijn over veel facetten binnen ons klimaat al erg tevreden. Soms is er echter ook iets dat herhaaldelijk fout gaat en de laatste tijd is ons opgevallen dat er veel onrust ontstaat gedurende de pauzes. Als team heeft dit nu onze focus en wij gaan samen met de kinderen aan de slag om het klimaat tijdens het buitenspelen snel te verbeteren. Te denken valt aan meer pleinwacht, meer speelmateriaal en meer structuur op het schoolplein. Maar de basis blijft echter hoe we met elkaar omgaan.
 
Hierbij mag u van ons verwachten dat wij altijd respectvol en positief over anderen praten en denken. Een stukje voorbeeldgedrag dus. Door dit als ouder ook te doen, kunt u een positieve bijdrage leveren aan het klimaat op onze school. Door als school en ouders samen op te trekken als het gaat om normen en waarden en de taal waarin wij met en over elkaar spreken, hopen we dat elk kind op onze school zich in een wereld van vertrouwen kan begeven. In de klas, op de gang,maar ook zeker tijdens het buitenspelen op het plein. Dank voor uw bijdrage!