emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Kanjertraining

donderdag 24 januari 2019
door meester Robert
Op vrijdag 1 februari krijgen de kinderen een info-doeblad over de kanjertraining mee naar huis. Op deze manier willen we u informeren over wat we willen bereiken met de kanjertraining en wat uw rol hierin kan zijn. Daarnaast staan er op dit blad een paar opdrachten/ oefeningen die u met uw kind kunt doen. Het is de bedoeling dat dit blad uiterlijk woensdag 6 februari weer terug gaat naar school, zodat we het in de klas kunnen bespreken.