emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Kanjerbox

donderdag 20 december 2018
door Tessa Kampinga
De kanjerbox
Afgelopen week is de kanjerbox in de groepen 4 t/m 8 geïntroduceerd. De kanjerbox is onze manier om voor kinderen een plekje te creëren waar ze terecht kunnen als hun (sociale) veiligheid in het geding is en ze zich liever niet wenden tot hun klasgenootjes of leerkracht. Als er dus iets aan de hand is waarbij een kind een vervelend gevoel krijgt en niet weet tot wie hij/ zij zich moet melden, dan kan dit een oplossing zijn.
Middels een briefje in deze box kunnen ze zich melden bij de kanjer coördinator(KC), die logischerwijs discreet met deze informatie omgaat(informatie blijft tussen leerling en KC).
Samen zoeken ze dan een goed moment om het er met elkaar over te hebben.Mochten ze tot de conclusie komen dat er iets moet veranderen, dan gaan ze samen het traject aan om ervoor te zorgen dat de leerling zich weer veilig gaat voelen op school.
Uiteraard zijn leerlingen ook vrij om zaken over anderen te melden. Zo kan de situatie zich voordoen dat een kind gepest wordt, maar ditzelf niet durft te melden. Een klasgenootje kan dit dan voor hem/ haar doen middels een briefje in de kanjerbox. Samen met de KC gaat vervolgens de leerling een traject aan om ervoor te zorgen dat het pesten stopt en de leerling zich weer veilig voelt op school.
Tijdens het bespreken van de kanjerbox in de groepen ontstonden er interessante gesprekken over o.a. onderstaande onderwerpen. Misschien leuk om ook eens met uw kind te bespreken aan de keukentafel:
  • Wat is het verschil tussen plagen, ruzie en pesten?
  • Wat is het verschil tussen melden en klikken?
Misschien goed om onze definitie van plagen, ruzie en pesten hierbij te vermelden.
  • Plagen - Uitdagen op een manier die beiden nog leuk vinden. Het stopt als je er wat van zegt
  • Ruzie - een conflict dat nog niet opgelost kan worden (tip: loop er dan bij weg en zoek later naar een oplossing)
  • Pesten - op een oneerlijke manier steeds weer een ander onrecht aandoen (bijvoorbeeld slaan,uitschelden, buitensluiten, spullen kapot maken of wegnemen). Dit kan ook online gebeuren.