emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

inloggen op de website van obs De Veenvlinder

maandag 15 januari 2018
door Tessa Kampinga
Voor de kerstvakantie heeft u een mail gekregen met een wachtwoord om in te kunnen loggen op het afgeschermde deel van de website.
In eerste instantie was het doorsturen van de wachtwoorden niet gelukt maar later is dat toch gelukt

Als u geen wachtwoord heeft gekregen dan verzoeken we u dit te melden bij Tessa Kampinga (t.kampinga@stichtingbaasis.nl)