We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Huisvesting Schoollaan

maandag 25 april 2022
door Leonie Magnin
Het aantal leerlingen van de Veenvlinder is de laatste jaren flink gegroeid.  Als gevolg van deze groei komen we in ons deel van het schoolgebouw aan de Boomgaard lokalen tekort.

Voor de scholen in Groote Veen (de Veenvlinder en de Mariaschool) heeft de gemeente Tynaarlo vorig jaar een tijdelijke oplossing gevonden in het voormalige schoolgebouw aan de Schoollaan.

De Mariaschool bouwt een nieuw schoolgebouw op locatie van het Punthoes aan de Wolfhorn. Zodra de Mariaschool hun intrek neemt in hun nieuwe gebouw kan de Veenvlinder gebruik maken van de vrijgekomen lokalen aan de Boomgaard. De verwachting is dat dit in de loop van het schooljaar 2023-2024 zal gaan plaatsvinden.

Voor kinderen, ouders en team is een school met twee locaties geen ideale situatie maar we hebben ons voorgenomen er het beste van te maken. De afgelopen maanden hebben team en MR de situatie van afgelopen jaar met elkaar geƫvalueerd.

Tijdens de evaluatie zijn ook de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek van december/januari meegenomen.
Ouders van de huidige groepen 4 waren over het algemeen tevreden en positief over de Schoollaan. Positieve punten die werden genoemd: de rust op de locatie, de ruimte en de toegankelijkheid van de leerkrachten die ieder ochtend op het plein staan. Verbeterpunten die door ouders werden genoemd: de toiletten, de verkeerssituatie (weinig parkeerruimte), de interactie met andere groepen en de mogelijke inloop van bezoekers van de bibliotheek. Behalve de parkeermogelijkheden, zijn deze verbeterpunten inmiddels opgepakt.

Het team en de MR zijn er uiteindelijk op uitgekomen dat het de meest passende oplossing is om ook volgend schooljaar twee groepen 4 (de huidige groepen 3) te huisvesten aan de Schoollaan.
De belangrijkste reden is dat groepsdoorbrekend werken onderdeel is van onze visie. Het is een van de speerpunten van het onderwijs op onze school. De groepen 4 werken grotendeels met een eigen lesprogramma, zij werken vooral veel samen met elkaar. De groepen 5 t/m 8 werken groepsdoorbrekend met Alles-in 1 en Alles-Apart. Dit zijn onze lesmethodes voor taal, spelling, begrijpend lezen en vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur.

Om het brengen en halen makkelijker te maken zullen de schooltijden aan de Schoollaan net als het afgelopen schooljaar, afwijken van de schooltijden aan de Boomgaard.

Op donderdag 21 april vond aan de Schoollaan een inloopmiddag plaats voor ouders en kinderen van de huidige groepen 3. Ouders waren in de gelegenheid om vragen te stellen en kinderen konden alvast even een kijkje nemen.