We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

donderdag 20 mei 2021
door Leonie Magnin
We willen u graag informeren over de groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022. 

Voor het nieuwe schooljaar krijgen de scholen van Stichting Baasis formatie toegekend op basis van het verwachte leerlingenaantal op 1 oktober 2021. Uitgangspunt is een gemiddelde groepsgrootte van 24 leerlingen.  Voor de Veenvlinder is de verwachting dat op 1 oktober 328 leerlingen staan ingeschreven. Dit betekent dat we 13,6 fte. krijgen toegekend vanuit Stichting Baasis. Uit extra middelen die de school worden toegekend (o.a. werkdrukgelden) kiezen we ervoor deze formatie uit te breiden naar 14 fte. zodat we gaan werken met 14 groepen. 

Na overleg met team en MR zijn we gekomen tot de volgende groepsindeling: 
Onderbouw 
Middenbouw 
Bovenbouw 
1-2A 
3A 
5A 
1-2B 
3B 
5B 
1-2C 
4A 
6A 
1-2D 
4B 
6-7B 
 
 
7A 
 
 

 
Met deze indeling blijven alle groepen vanaf groep 3 gelijk en schuiven een groep door. De huidige groepen 7 vormen volgend jaar samen één groep 8. 

Leerlingen uit de groepen 1/2A en 1/2C komen in groep 3A en leerlingen uit de groepen 1/2B en 1/2D komen in groep 3B. 

Op dit moment zijn we met elkaar in gesprek over de personele bezetting van de 14 groepen. Wij informeren u daarover op een later moment.