emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Evaluatie continurooster

donderdag 29 maart 2018
door Tessa Kampinga

Zoals bekend hebben we het huidige continurooster van obs De Veenvlinder in de afgelopen periode geëvalueerd. Een werkgroep bestaande uit enkele personeelsleden, een MR lid (ouder) en de directie heeft de mening gevraagd van:
  • de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8
  • het team van obs De Veenvlinder
  • de ouders d.m.v. de oudertevredenheid-enquête
    We hebben hierbij veel input gekregen waarvoor onze dank!
     
    Na de raadpleging van de verschillende geledingen heeft de werkgroep een advies voorgelegd aan de MR. Zij hebben afgelopen maandag ingestemd met het voorstel zodat m.i.v. het volgend schooljaar (augustus 2018) met het gewijzigde model gestart gaat worden. In de bijlage vindt u het gewijzigde rooster en meer informatie. Deze bijlage vindt u ook op de website onder het kopje nieuws.