emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Evaluatie continurooster

vrijdag 12 januari 2018
door Marjan Jansen
Binnenkort willen we uw mening graag horen over het huidige continurooster. We hebben regelmatig reacties van ouders gekregen dat ze de ongelijke tijden  op de woensdag niet handig vinden vinden (12.00 u. - groepen 1 t/m 4 en 12.30 u. - groepen 5 t/m 8). Hier kunnen wij ons volledig in vinden. Verder wordt de pauze van 15 minuten door meerdere teamleden als te kort ervaren. 
Tegelijkertijd stappen steeds meer scholen over naar continuroosters met een 4- of 5 gelijke dagenmodel. Dit betekent dat alle leerlingen op (bijna) alle schooldagen dagen een zelfde eindtijd hebben, waarmee meer structuur gecreëerd wordt.
Inmiddels hebben we e.e.a. binnen het team besproken en hebben we ook de mening van de leerlingen gepeild. Graag willen we de verschillende opties ook aan jullie als ouders/ verzorgers voorleggen zodat een ieder zijn of haar mening kan ventileren.

We gaan deze enquête koppelen aan de algemene oudertevredenheid enquête. Hierin vragen we naar de mening van ouders/ verzorgers over allerlei verschillende onderwerpen die met de school te maken hebben. We hopen natuurlijk op een hoge respons zodat we hiermee ons voordeel kunnen kunnen doen. Binnenkort meer info.