emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Enquête oudertevredenheid

woensdag 28 maart 2018
door Marjan Jansen
Velen van u hebben de tijd genomen de enquête aangaande de oudertevredenheid in te vullen. We zijn hier uiteraard erg blij mee. Met uw tips en opmerkingen proberen we het onderwijs op obs De Veenvlinder nog beter te maken. Momenteel analyseren we de resultaten en binnenkort zullen we u hierover informeren.