emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Enquête oudertevredenheid

vrijdag 9 februari 2018
door Marjan Jansen
Begin volgende week kunt u een mail verwachten met de vraag of u de oudertevredenheid-enquête van onze school zou willen invullen. Een keer per drie jaar zetten we deze uit om te vragen hoe u tegen de school aankijkt zodat we vervolgens ons voordeel hiermee kunnen doen.
Speciale aandacht voor de evaluatie van het continurooster. Een werkgroep met daarin ook een ouder als afgevaardigde van de MR, doet momenteel onderzoek naar het huidige continurooster.
De verschillende tijden op de woensdag (groepen 1 t/m 4 tot 12.00 u. en de groepen 5 t/m 8 tot 12.30 u.) zullen gelijk getrokken worden. Ook de maandag voor groep 1 tot 12.00 u. zal waarschijnlijk gelijk gaan lopen met de overige groepen. Verder leggen we u onder andere de vraag voor of u voorstander bent van 5 gelijke dagen. 
Inmiddels hebben de leerkrachten en leerlingen hun mening kunnen geven, nu willen we graag uw stem nog horen. 
We hopen natuurlijk op een hoge respons!