We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Aangepaste coronamaatregelen

vrijdag 25 maart 2022
door Leonie Magnin
De directies van de scholen van Stichting Baasis hebben donderdag overlegd over de recente versoepelingen omtrent corona.

In het belang van de veiligheid van zowel leerlingen als personeel volgen de scholen de adviezen van de overheid: 
  • De overheid adviseert om bij klachten die kunnen duiden op het coronavirus een test af te nemen en in afwachting van de test thuis te blijven.
  • De overheid laat het advies om (preventief) een zelftest door leerlingen en personeelsleden af te laten nemen wanneer er geen klachten zijn vervallen.
  • De overheid adviseert om in isolatie/quarantaine te gaan bij een positieve testuitslag
  • Bij een positieve testuitslag wordt de site https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ geraadpleegd om de duur van de quarantaine te bepalen. Dit is leidend. We verwachten dat teamleden en ouders hierin hun verantwoordelijkheid nemen
Op schoolniveau gelden de volgende afspraken:
  • Ouders melden een positieve testuitslag bij de leerkracht. Vanuit school wordt alleen gecommuniceerd wanneer er sprake is van een uitbraak in een groep en niet over individuele besmettingen.
  • Het verstrekken van zelftesten door school aan leerlingen van de groepen 6 t/m 8 en teamleden geschiedt zolang de voorraad (op school) strekt. Ouders kunnen op verzoek ook voor leerlingen uit lagere groepen een zelftest ontvangen (verzoek per mail via de leerkracht)
  • Leerlingen die in isolatie zijn kunnen wanneer zij geen of weinig klachten hebben schoolwerk krijgen dat zij zelfstandig thuis kunnen maken. Dit gebeurt op initiatief van de ouders en kan via de mail met leerkrachten worden afgestemd. In MOO staat oefenwerk klaar waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen.
  • Omdat het veel rust in de school geeft, houden we vast aan de afspraak dat ouders met het brengen en halen van hun kind(eren) niet in de school komen.
  • Over twee weken informeren we ouders in de Vlinderinfo op welke dagen en tijdstippen zij weer welkom zijn om samen met hun kind(eren) een kijkje in de klas te komen nemen
Bovenstaande uitgangspunten en afspraken gelden in elk geval tot de meivakantie. Dan volgt een evaluatie, waarbij het dan geldende advies vanuit de overheid wederom wordt meegewogen.