emailadres wachtwoord

Verhuizing naar Groote Veen

We gaan voor een 2e poging! Op 6 mei - direct na de meivakantie- zullen we starten in het nieuwe schoolgebouw op Groote Veen. De verhuizing zal plaastvinden in de dagen voor de meivakantie. Op vrijdag 26 april zal er daarom een extra margedag opgenomen worden, de leerlingen zijn dan vrij. Let op: deze dag staat niet in het jaarrooster.  Er is overleg geweest met de gemeente, de bouwers van de sporthallen en de mensen van de terreininrichting rondom de school. Allen hebben aangegeven dat er na de meivakantie veilig gestart kan worden in Groote Veen. De pleinen zullen klaar zijn evenals de aansluiting van de brug richting de school. De toegangsweg over de brug zal voorlopig de enige ontsluitingsweg zijn. Hierover zullen we u op een later moment nader informeren. Waarschijnlijk overbodig om te melden maar we zijn heel blij met dit besluit!

Stakingsdag vrijdag 15 maart

Zoals u vast via de media hebt vernomen is vrijdag 15 maart uitgeroepen tot een landelijke onderwijs-stakingsdag. Leraren uit het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs zullen gezamenlijk een vuist maken. Met deze actie wordt druk gezet op de politiek om (nog) meer te investeren in het onderwijs, zodat de nodige maatregele genomen kunnen worden tegen de nog steeds te hoge werkdruk en het lerarentekort. Als obs De Veenvlinder hebben we vandaag -vrijdag 1 febr.- voor het eerst voor een groep geen vervanging kunnen regelen, waardoor betreffende kinderen geen onderwijs hebben kunnen ontvangen. We doen ons uiterste best om dit tegen te gaan, helaas was 't vandaag onvermijdelijk. Een school in onze nabije omgeving heeft dit, dit schooljaar, al 9x moeten doen. Het lerarentekort is nijpend! Alle scholen van Stichting Baasis zullen zich aansluiten bij de staking en zullen op 15 maart de deuren sluiten. We doen deze vooraankondiging nu ruim vantevoren zodat u de nodige maatregelen kunt treffen wat betreft de opvang van uw kind(eren) en hopen daarnaast op uw steun en begrip. Volgende week volgt nog een brief met meer info.

Welkom

Welkom op de website van obs De Veenvlinder!

Obs De veenvlinder is per 1 augustus 2016 ontstaan uit een fusie tussen obs Centrum en obs Dalton Eelde.
 
Wij zijn een school met 320 leerlingen die op 2 locaties gehuisvest is.
De groepen 1 t/m 5 huizen aan de Schoollaan 18 in Paterswolde en de groepen 6 t/m 8 (inclusief de taalklas) aan de Esweg 21 in Eelde.

Eind april gaan we verhuizen naar ons nieuwe gebouw in de wijk Groote Veen. Op maandag 6 mei - meteen na de meivakantie- zullen we de leerlingen daar voor het eerst verwelkomen.
Vanzelfsprekend kijken we hier erg naar uit. Voor 't eerst sinds het bestaan van De Veenvlinder, met z'n allen op 1 locatie! 

Obs De Veenvlinder is een school waar we werken aan:
-         Veiligheid, jezelf kunnen zijn en je blijven ontwikkelen
-         Je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces
-         Talentontwikkeling van een ieder
-         Groen, gezond & duurzaam 
 
Naast informatie voor ouders en leerlingen, biedt deze website uitgebreide informatie over onze school. Bent u na het bezoeken van deze website nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, dan bent u welkom om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.