emailadres wachtwoord

Stakingsdag vrijdag 15 maart

Zoals u vast via de media hebt vernomen is vrijdag 15 maart uitgeroepen tot een landelijke onderwijs-stakingsdag. Leraren uit het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs zullen gezamenlijk een vuist maken. Met deze actie wordt druk gezet op de politiek om (nog) meer te investeren in het onderwijs, zodat de nodige maatregele genomen kunnen worden tegen de nog steeds te hoge werkdruk en het lerarentekort. Als obs De Veenvlinder hebben we vandaag -vrijdag 1 febr.- voor het eerst voor een groep geen vervanging kunnen regelen, waardoor betreffende kinderen geen onderwijs hebben kunnen ontvangen. We doen ons uiterste best om dit tegen te gaan, helaas was 't vandaag onvermijdelijk. Een school in onze nabije omgeving heeft dit, dit schooljaar, al 9x moeten doen. Het lerarentekort is nijpend! Alle scholen van Stichting Baasis zullen zich aansluiten bij de staking en zullen op 15 maart de deuren sluiten. We doen deze vooraankondiging nu ruim vantevoren zodat u de nodige maatregelen kunt treffen wat betreft de opvang van uw kind(eren) en hopen daarnaast op uw steun en begrip. Volgende week volgt nog een brief met meer info.

Peuterinstuif op 22 maart i.p.v 15 maart

In verband met de landelijke onderwijsstaking op 15 maart wordt de peutersintuif een week verplaatst naar 22 maart. De tijd blijft hetzelfde: tussen 9.00 u. en 10.00 u. zijn 2 of 3 jarige peuters, samen met hun ouder(s), welkom om lekker te spelen in een kleuterklas.

Welkom

Welkom op de website van obs De Veenvlinder!

Obs De veenvlinder is per 1 augustus 2016 ontstaan uit een fusie tussen obs Centrum en obs Dalton Eelde.
Het was de bedoeling om in februari 2019 de overstap te maken naar een nieuw schoolgebouw in de wijk Groote Veen. Helaas is dit uitgesteld naar een nader te bepalen datum; de verhuizing zal in elk geval plaatsvinden (ruim) voor de zomervakantie van 2019. 
 
Wij zijn een school met 320 leerlingen die - totdat we overgaan naar het nieuwe gebouw in 2019 - op 2 locaties gehuisvest is.
De groepen 1 t/m 5 huizen aan de Schoollaan 18 in Paterswolde en de groepen 6 t/m 8 (inclusief de taalklas) aan de Esweg 21 in Eelde.
 
Een school waar we werken aan:
-         Veiligheid, jezelf kunnen zijn en je blijven ontwikkelen
-         Je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces
-         Talentontwikkeling van een ieder
-         Groen, gezond & duurzaam 
 
Naast informatie voor ouders en leerlingen, biedt deze website uitgebreide informatie over onze school. Bent u na het bezoeken van deze website nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, dan bent u welkom om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.