emailadres wachtwoord

Kom in de klas

Op woensdag 15 maart houden we, voor de 2e keer dit schooljaar, onze volgende ‘Kom in de Klas’. U wordt als ouders/ verzorgers uitgenodigd om tussen 8.30 en 10.00 u. in de groep van uw kind(eren) te komen kijken. In de volgende Vlinder-info volgt nadere informatie over het programma.

Info/inloopavondGroote Veen

Er worden achter de schermen flinke stappengemaakt aangaande de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw. Zoals bekend zal obs De Veenvlinder samen met de Mariaschool een nieuw gebouw krijgen in de wijk Groote Veen. Hierin zal ook de buitenschoolse Opvang van Stichting Trias gerealiseerd worden. Op het terrein zullen verder 2 sporthallen en een Kinderdagverblijf van Triasgerealiseerd worden. Inmiddels is duidelijk hoe de verschillende gebouwen op het aangewezen terrein gebouwd gaan worden. Daarom is besloten om gezamenlijk met alle partijen (gemeente Tynaarlo, Stichting Trias, StichtingPrimenius - waaronder de Mariaschool valt en Stichting Baasis) een inloop/informatieavond te organiseren op maandag 20 maart. Over de opzet en exacte invulling wordt nog nagedacht, zodra hierover meer bekend is, hoort u van ons. Maar noteer 20 maart vast in de agenda!

Welkom

Welkom op de website van obs De Veenvlinder!

Obs De veenvlinder is per 1 augustus 2016 ontstaan uit een fusie tussen obs Centrum en obs Dalton Eelde. In 2018 zullen wij onze intrek nemen in een nieuw schoolgebouw in de wijk Groote Veen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
 
Wij zijn een school met ongeveer 250 leerlingen die, totdat we overgaan naar het nieuwe gebouw, op 2 locaties gehuisvest is (Schoollaan 18 in Paterswolde en Esweg 21 in Eelde).
 
Een school waar we werken aan:
-         Veiligheid, jezelf kunnen zijn en je blijven ontwikkelen
-         Je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces
-         Talentontwikkeling van een ieder
-         Groen, gezond & duurzaam 
 
Naast informatie voor ouders en leerlingen, biedt deze website uitgebreide informatie over onze school. Bent u na het bezoeken van deze website nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, dan bent u welkom om een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.